Connect with us

Lifestyle

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ได้โพสต์ภาพ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อครั้งเดินทางมาถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุโบสถวัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ระบุข้อความว่า พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางมาถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่ พระราชปัญญาวิสารัท (หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม) และพระภิกษุสงฆ์จำนวน 14 รูป ณ อุโบสถวัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เลือกสวมผ้าซิ่นตี นแดง ของดีของจังหวัดบุรีรัมย์ ในการไปบำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตร และเครื่องสังฆทานพระราชทาน สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มารอรับเป็นอย่างมาก จากนั้น จึงได้เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยว บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ผ้าซิ่นตี นแดง ที่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เลือกสวมใส่นี้ เป็นผ้าโบราณของชนชาติลาว ถูกทอขึ้นครั้งแรกโดยช่างฝีมือทอผ้าในคุ้มของพระยาเสนาสงคราม เจ้าเมืองคนแรกของอำเภอพุทธไธสง เมื่อประมาณ 200 ปีก่อน พระยาเสนาสงครามได้มีคำสั่งให้กลุ่มสตรีในจวนทอผ้าซิ่นตี นแดงขึ้นเพื่อนำไปมอบให้ภรรย าของตนเอง

 

เมื่อมีงานพิธีต่างๆภรรย าของพระยาเสนาสงครามจึงสั่งให้สตรีในจวนนุ่งซิ่นตีนแดงเหมือนกันทุกคน ทำให้ผ้าซิ่นตี นแดงเป็นที่รู้จักมากขึ้น และชาวบ้านพุทธไธสงนำภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด มาสร้างสรรค์ลวดลายมัดหมี่เฉพาะของอีสานใต้ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธไธสงและชาวนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

More in Lifestyle

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย