Connect with us

Lifestyle

เดินท่องเที่ยว ในตลาด

#เรามาดูเรื่องราวของ “สถานะการณ์ โค วิ ด” กัน

  • บ้านเมือง และความปลอดภัย                       ในทุกวันนี้ถือว่าบ้านเมืองของเรานั้น มีแต่อันตรายอยู่รอบด้านหรือรอบตัวเราเลยทีเดียว หลายคนคงรู้กันดีอยู่ว่าในตอนนี้ โร คภั ยที่กำลังมาแรงติดกระแสของโลกเลยก็ว่าได้ คงจะหนีไม่พ้น โร คโค วิ ด-19 นั่นเองจ้า ถือว่าในตอนนี้เป็นโร คที่ร้ายแรงมากๆเลยทีเดียว และถือว่าสถานะการณ์ในตอนนี้ถือว่าตึงเครียดมากๆ เพราะมีผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันเลยก็ว่าได้

โ ควิ ด-19 โผล่มาเยือน พบผู้ติ ดเชื้ อ 8 ราย ทำยอดสะสมพุ่งไป 26 ราย ชาวบ้านวิตกต่อแถวตร วจคั ดกร อง หลังหญิง 18 ปี ติ ดเชื้ อแล้วมาทำงานที่ห้างดังฉะเชิงเทรา ก่อนจะแพ ร่ก ระจ ายเชื้ อไปตามตลาดนัด ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะต่างๆ โดยไม่ยอมกั กตัว

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 หลังจากศูนย์ปฏิบัติการโ ค วิ ด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดประจำวัน พบว่า วันนี้มียอดผู้ป่ วยติ ดเชื้ อโ ค วิ ด-19 สูงสุดตั้งแต่มีการร ะบ าดมา โดยมีการติ ดเชื้ อใหม่ทั้งสิ้น 8 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดฉะเชิงเทรามียอดผู้ป่ วยสะสมรวม 26 ราย รักษ าหายแล้วจำนวน 9 ราย และยังคงรักษ าอยู่ในโรงพย าบา ลจังหวัดฉะเชิงเทรา 17 ราย

โดยผู้ป่ วยจำนวน 8 รายใหม่ที่พบ แบ่งเป็นการสมัครใจตรวจของประชาชน ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราปฏิบัติการเชิงรุก เปิดให้ประชาชนที่คาดว่าเป็นกลุ่มเสี่ ยง ที่สัมผั สหรืออาจสัมผั ส เข้ามาตร วจหาเชื้ อฟรี หลังก่อนหน้านี้มีการพบผู้ติ ดเชื้ อโ ค วิ ด-19 ที่ห้างโรบินสันฉะเชิงเทรา

ในรายที่ 16, 17 และ 18 ของจังหวัด ซึ่งทำให้มีประชาชนกลุ่มเสี่ ยง/ผู้สัมผั ส เดินทางเข้ามาตร วจคั ดกร องอย่างต่อเนื่อง บริเวณศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากผลตร วจออกมาทำให้พบผู้ติ ดเชื้ อโ ค วิ ด-19 จากการตร วจเมื่อวานนี้ถึง 6 ราย/ส่วนอีก 1 ราย เป็นการสมัครใจตร วจที่โรงพย าบา ลพุทธโสธร

ลักษณะ walk in ARI clinic และรายสุดท้าย เป็นผู้ต้องหาชาวกัมพูชา ค ดีแทงเพื่อนร่วมชาติเสี ยชี วิ ตในพื้นที่อำเภอบางปะกง แต่ถูกมาคุ มขั งในจุดคั ดกรอ งแยกกักแรกรับนักโท ษเรือ นจำกลางฉะเชิงเทรา ก่อนจะมีการนำตัวผู้ติ ดเชื้ อโ ค วิ ด-19 จำนวน 8 รายใหม่ เข้าสู่กระบวนการรักษ าตามโรงพย าบา ลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยจุดเสี่ ยงที่พบเชื้ อจาก 8 รายนี้ คือ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันฉะเชิงเทรา ตลาดสดบ่อบัว และตลาดนัด โดยผู้ป่ วยสะสมแยกเป็นอำเภอ ณ ขณะนี้ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน 12 ราย

อำเภอบางปะกง 8 ราย และอำเภอบ้านโพธิ์ 6 ราย มีผู้ตร วจที่เข้าเกณฑ์เฝ้ าร ะวั งสะสม จำนวน 5,663 ราย ตร วจแล้วไม่พบเชื้ อ จำนวน 5,545 ราย และรอผลการตร วจ จำนวน 92 ราย

เรียบเรียงโดย                    thaimarketing

More in Lifestyle

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย