Connect with us

Lifestyle

บ้านเมืองเรา ทุกวันนี้

#เรามาดูเรื่องราวของ “สถานะการณ์ โค วิ ด” กัน

  • บ้านเมือง และความปลอดภัย                       ในทุกวันนี้ถือว่าบ้านเมืองของเรานั้น มีแต่อันตรายอยู่รอบด้านหรือรอบตัวเราเลยทีเดียว หลายคนคงรู้กันดีอยู่ว่าในตอนนี้ โร คภั ยที่กำลังมาแรงติดกระแสของโลกเลยก็ว่าได้ คงจะหนีไม่พ้น โร คโค วิ ด-19 นั่นเองจ้า ถือว่าในตอนนี้เป็นโร คที่ร้ายแรงมากๆเลยทีเดียว และถือว่าสถานะการณ์ในตอนนี้ถือว่าตึงเครียดมากๆ เพราะมีผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันเลยก็ว่าได้

เมื่อวันที่ (13 ม.ค.64) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โร คติ ดเชื้ อไ วรั สโ คโ รน า-2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโร ค และนพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันค วบคุ มโร คเขตเมือง (สปคม.) แถลงข่าวสถานก ารณ์โร คโค วิ ด 19 ในประเทศไทย

นพ.จักรรัฐกล่าวว่า วันนี้ครบรอบ 1 ปีของการพบผู้ป่ วยโค วิ ด-19 รายแรกในไทย เป็นผู้ป่ วยหญิงจากอู่ฮั่น ส่วนการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 สะสม 6,754 ราย แบ่งเป็นคนไทย 47% เมียนมา 40% กัมพูชา 2%

และอื่นๆ 10% แม้กราฟผู้ติ ดเชื้ อรายใหม่เริ่มลดลงแต่ยังวางใจไม่ได้ ต้องติดตามแนวโน้มการร ะบ าดในสัปดาห์หน้า ขณะนี้มีผู้ติ ดเชื้ อใน 60 จังหวัด มีพื้นที่สีเขียวไม่มีรายงานผู้ป่ วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 20 จังหวัด พื้นที่สีแดงที่มีผู้ป่ วยมากกว่า 50 ราย 10 จังหวัด

ด้าน นพ.วิชาญ กล่าวว่า การระบาดระลอกใหม่ของ กทม.จำนวนผู้ป่ วยยังไม่สูงเท่าระลอกแรกเป็นการติ ดเชื้ อไม่มีอาการถึง 49% ขณะที่ระลอกแรกพบติ ดเชื้ อไม่มีอาการเพียง 29% มีรายงานผู้ป่ วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวั งสอบสวนโร ค (PUI) จำนวนมาก แสดงว่าระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ยังเข้มข้น โดยพบการร ะบาดเป็นกลุ่มก้อนสำคัญใน กทม. คือ กรณีเชื่อมโยงสมุทรสาคร และกรณีสถานบันเทิง คือ ย่านปิ่นเกล้า ธนบุรี และบางนา แต่ที่ต้องเฝ้ าร ะวั งคือ ขณะนี้เริ่มพบการร ะบ าดในครอบครัวและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องย้ำมาตรการเฝ้าร ะวังในสถานประกอบอย่างเข้มข้น

“ขณะนี้เราพบการร ะบาดเชื่อมโยงกับหลายพื้นที่ จากการที่กลุ่มผู้สัมผั สเสี่ ยงสูง ไม่กักตัวยังไปในหลายพื้นที่ทำให้แพ ร่เชื้ อไปได้รวดเร็ว เช่น กรณีบ่อนพนันพัทยา เชื่อมโยงสถานบันเทิงใน กทม.และเชียงใหม่ เริ่มจากมีผู้ป่ วย 3 ราย นำเชื้ อไปติดบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานในสถานบันเทิง ส่วนอีกตัวอย่างเป็นนักเที่ยวนำเชื้ อไปติดพนักงานคนใกล้ชิด ครอบครัว และผู้ที่มาเที่ยว ส่วนกรณีเชื่อมโยงกับร้าน New Jass Plaza มีผู้ป่ วย 53 ราย ติ ดเชื้ อในครอบครัวค่อนข้างน้อย แต่จะไปแพ ร่ให้เพื่อนร่วมงานและผู้ที่ไปมาหาสู่กันจำนวนมาก” นพ.วิชาญกล่าว

นพ.วิชาญ กล่าวว่า กทม.ได้ให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง เฝ้าระวังผู้มารับบริการและชุมชนต่างด้าว ติดตามผู้สัมผั สเสี่ ยงสูงทุกรายในกทม. ปัจจุบันมี 2,200 กว่าราย จุดเสี่ ยงสำคัญคือ ตลาดที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ค้าจากสมุทรสาคร ตั้งเป้าตรวจผู้ค้าทุกรายที่มาจากพื้นที่เสี่ ยงโดยการตร วจน้ำลาย ปัจจุบันตร วจแล้ว 1.2 หมื่นราย พบผู้ป่ วย 14 ราย และกำลังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำ ล ายอีก 1.8 หมื่นราย ครอบคลุมตลาดที่มีความเสี่ ยงสูงทั้งหมด ส่วนมาตรการของแรงงานต่างด้า วได้กำหนดจุดด่านตร วจไม่ให้เคลื่อนย้าย และเฝ้าร ะวั งในโรงงานที่มีแรงงานต่างด้ าวโดยจะนำเสนอ ศบค.กทม.อนุมัติต่อไป

ส่วนกรณีเด็กอายุ 3 เดือนติ ดเชื้ อ เป็นการติ ดเชื้ อในครอบครัวในเขตพื้นที่บางบอน ซึ่งในครอบครัวมี 5 คน พบติ ดเชื้ อ 3 คน คือ แม่อายุ 40 ปี และลูกชาย 2 คน อายุ 7 ปีและ 3 เดือน จากการสอบสวนโร คพบว่า เพื่อนของสามีมารับประทานหมูกระทะที่บ้าน ต่อมาเพื่อนที่มาเยี่ ยมมีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ไปตร วจพบการติ ดเชื้ อ จึงแจ้งมาที่ครอบครัว เมื่อไปทำการตร วจจึงพบการติ ดเชื้ อและนำเข้าสู่การรักษ าแล้ว

เรียบเรียงโดย                    thaimarketing

More in Lifestyle

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย