Connect with us

Lifestyle

หญิง รฐา ห่วงแม่

#“หญิง” ห่วง “แม่น้อย” ทำงานหนัก

  • “หญิง” ห่วง “แม่น้อย” ทำงานหนัก อัปเดตอาการปอดเป็นฝ้าของแม่ดีขึ้น  ทำเอาลูกสาวคนสวย “หญิง รฐา” ออกปากห่วง “แม่น้อย โพธิ์งาม” ที่ขยันทำงานไม่มีเวลาหยุดพัก ทั้งดูแลธุรกิจร้านส้มตำ รวมถึงยังรับงานละคร งานนี้ยังออกปากมีเรื่องที่กังวลถึงอาหารฝ้าในปอดของแม่น้อยที่ยังคงต้องรักษาตามอาการ

#ในกรณีที่ตรวจเอ็กซเรย์ปอด 

  • ในกรณีที่ตรวจเอ็กซเรย์ปอด แล้วพบว่ามีความผิดปกติลักษณะฝ้าขาวๆ จางๆ นั้น ต้องดูรายละเอียดจากภาพเอ็กซเรย์เป็นสำคัญครับ ว่าลักษณะดังกล่าวอยู่บริเวณใด และมีขนาดประมาณเท่าใด ควรสอบถามจากแพทย์ที่เห็นภาพเอกซเรย์โดยตรงว่าคิดถึงจากสาเหตุใดครับ

  1. อาจจะเป็นรอยโรคที่ไม่ได้สัมพันธ์กับการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ หรือหลายครั้งหากเป็นปกติครับ อาจเป็นรอยเงาจากการถ่ายภาพรังสี เช่น รอยเส้นเลือดปอด โดยเฉพาะหากไม่ได้มีอาการที่ผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย อาจยังไม่ต้องกังวลมาก

  • หรือกรณีอื่นๆ ที่พบได้คือการติดเชื้อในปอด หรือปอดบวม การที่มีการพบเจอรอยโรคที่ปอดในระยะแรก ซึ่งอาจจะต้องทำการตรวจติดตามเอ็กซเรย์เพิ่มเติมอีกครั้ง ครับ เพื่อดูว่ารอยโรคที่สงสัยนั้น ยังมีอยู่หรือไม่ หรือว่ามีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเข้มขึ้น อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างละเอียดต่อไป

More in Lifestyle

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย