Connect with us

ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

ซูโม่กิ๊กขอ ออ กเสียง

#เรามาดูเรื่องราวของ ซูโม่กิ๊ก กัน 

เกียรติ กิจเจริญ ชื่อเล่น กิ๊ก เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2506 ในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและมีเชื้อสายจีน​ เป็นบุตรของคุณแม่สุชาดา กิจเจริญ ส่วนคุณพ่อสุภาพ (เสียชีวิตแล้ว) มีพี่น้องได้แก่ กฤษณ์ (บ๊อบบี้), กบ, กันทิมา (กุ้ง) กรณ์ (แก้ว) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 13 และ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 49 ปีเข้า 2524 หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า รุ่นสนิมน้อยฯ

  • ด้านชีวิตส่วนตัว  ด้านชีวิตส่วนตัว เกียรติ กิจเจริญ สมรสกับ กนกวรรณ กิจเจริญ (อี๊ด) ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ กานต์ กิจเจริญ (เอิร์ธ) (สมรสกับ เปาวลี พรพิมล นักร้องลูกทุ่งและนักแสดง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562)

 

  • เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง    ขณะศึกษาอยู่ ได้เข้าร่วมแสดงรายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นรายการวาไรตี้ เฮฮา ของรุ่นพี่กลุ่มสถาปัตย์จุฬาฯ หรือ “กลุ่มซูโม่สำอาง” ชื่อรายการ เพชฌฆาตความเครียด ด้วยความโด่งดังของรายการที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เริ่มมีคนรู้จักตนเองในนาม ซูโม่กิ๊ก นับแต่นั้นเป็นต้นมา

หลังจากนั้น ได้เข้าทำงานที่บริษัทแกรมมี่ และเป็นพิธีกรรายการต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการแสดงภาพยนตร์แนวตลกเฮฮา เช่น “กลิ่นสีและกาวแป้ง” “บุญชู ผู้น่ารัก” “บ้านผีปอบ”

และยังได้รับบทพระเอกเต็มตัวในเรื่อง “ผลุบโผล่” และ “ฉลุยโครงการ 2”

  • ได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ  ต่อมาได้รับตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต ให้กับบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) และได้เป็นพิธีกรรายการ เวทีทอง, กามเทพผิดคิว และ ระเบิดเถิดเทิง

ปี พ.ศ. 2540 ได้ร่วมหุ้นกับ “ติ๊ก กลิ่นสี” (ชาญณรงค์ ขันทีท้าว) พิธีกรและดาวตลกชื่อดัง เปิดบริษัท ทริปเปิ้ล ทู จำกัด ผลิตรายการเกมโชว์ “แสบคูณสอง” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

และ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ตามด้วยรายการ “รักกันสนั่นเมือง” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, “เกมพันหน้า” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, “จิกะไบท์” ทาง itv (titv),

“ยุทธการบันเทิง” ทาง itv (titv) และยังเป็นผู้จัดละครให้กับช่อง 7 สี โดยสร้างพล็อตเรื่องและกำกับการแสดงด้วยตนเอง ในละครเรื่อง “ตลาด โรงเจ ลิเก ความรัก” และตามด้วยเรื่อง “รักวันละนิด” ในปี พ.ศ. 2551

ผลิตรายการสาระเกี่ยวกับสุขภาพชื่อ “ตะลุยโรงหมอ” ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ชิดหมอ ทางช่อง 7 สี และอีกรายการหนึ่ง คือ “กลมกิ๊ก” ทาง ททบ. 5

  • เคยกำกับหนังมาก่อน    ส่วนงานด้านกำกับการแสดงภาพยนตร์ ได้กำกับภาพยนตร์เรื่อง บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ ในปี พ.ศ. 2553 โดยร่วมแสดงด้วย

  • และล่าสุด    หลังจากที่ ก ลุ่ ม ผู้ ชุ ม นุ  ม ได้อ้ าง เป้าหมา ยดำเนินกา ร 3 เรื่อง รวมไปถึง ก า ร รื้ อ โ ค ร ง สร้ า ง ส ถ า บั น เ บื้  ง สู ง หลังจากเจ้าหน้าที่ดำเนินทางก ฎ หมายกับกลุ่มแ ก นนำ ที่พยายาม ฝ่ าฝื น คว า มร่ วมมือ ใ น ม า  ต รการ รั กษ าคว ามป ลอ ดภั ยข บว นเส ด็จ ฯ และความชัดเจนใน หล าย เรื่อ งว่าเจ้ า หน้า ที่ ตำร วจ ไม่ ไ ด้ ดำ เ นิน กา รุ น แรง ต า มที่ มีการ กล่า วห าจา กฝั่ง ของเค รือข่ายม็ อบธ รร ศา ตร์ แ ล ะ การ ชุม นุ ม

โ ด ยท า ง ก ลุ่ มผู้ ชุ ม นุ น นั้ น ไ ด้ ก ด ดั น ให้ พ ล.อ.ป ร ะ ยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อ ช า ลา ออ กจ าก ตำแห น่ง ายกรั ฐมน ตรี

ล่าสุด ซูโม่กิ๊ก ( เกียรติ กิจเจริญ ) ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัว @Kiat Kitcharoen โดยข้อความดังกล่าวระบุว่า เงียบ… ไม่ได้แปลว่า กูไม่รู้สึกนะ

# เ กิ ด ใน รั ช  กา ล ที่ 9

 

 

More in ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย