Connect with us

บันเทิง

หลวงพ่อใหญ่จากโคราช

#สิ้น หลวงพ่อใหญ่ เกจิดังโคราช

ม  รณภาพด้วยโรคชรา สิริอายุ96ปี ศิษยานุศิษย์แห่อาลัย พระสาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร เผย ประวัติความเป็นมาที่น่าทึ่ง และอายุ วันที่เกิดและวันเวลาที่ท่านเสี  ยชีวิ  ต นับว่าเป็นเกจิดังอีกคน ที่ท่านศักดิ์สิทธิ์ และมีผู้ให้ความเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง เป็นเรื่องดีสำหรับคอหวย ใครจะตีเลขหวย บอกเลยห้ามพลาด

#รายงานล่าสุด จากผู้สื่อข่าว

  • เมื่อเวลา 11.49 น. วันที่ 9 ต.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระสาสนโสภณหรือหลวงพ่อใหญ่ (โกศล สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในพระราชทินนาม ได้ม  รณภาพด้วยอาการอาพาธโรคชราภาพอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 76 พรรษา รวมสิริอายุ 96 ปี สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับชาวบ้านและศิษยานุศิษย์

  • พระสาสนโสภณหรือหลวงพ่อใหญ่ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม เรียบง่าย สมถะ เบื้องต้นบรรดาศิษยานุศิษย์ พระภิกษุ สามเณร ได้ช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 บนศาลาการเปรียญของวัด เพื่อเตรียมตั้งบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณี

  • สำหรับประวัติ พระสาสนโสภณ หรือหลวงพ่อใหญ่ นั้นมี นามเดิมว่า โกศล โพธิ์งาม ฉายา สิรินฺธโร ( 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467) เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปี ชวด ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2467 บิดาชื่อนายสอน โพธิ์งาม มารดาชื่อนางสงค์ โพธิ์งาม ที่บ้านระเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ บรรพชาที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 อายุ 15 ปี

#สิ้น หลวงพ่อใหญ่

  • โดยมีพระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นอุปัชฌาย์ พระมหาดี ญาณาสโย เป็นผู้ให้สรณะและศีลในการบรรพชา อุปสมบทที่ วัดสุทธจินดา โดยมีพระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นอุปัชฌาย์ มีพระมหาดี ญาณาสโย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระศรีธรรมวงศาจารย์ (จันทร์ เกสโร) วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2489 ตรงกับวันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้ายวันที่ 30 กรกฎาคม

  • ต่อมา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏในพระราชทินนามที่พระสาสนโสภณ

More in บันเทิง

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย