Connect with us

ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

รอมานานเงื่อนไข การรับเงิน

#เฮกันลั่นเลยงานนี้

 • ล่าสุดที่ผ่านมา           ปลัดกระทรวงการคลัง เผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ไปหารือกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เพื่อเสนอมาตรการกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการชิมช้อปใช้ และมาตรการช้อปช่วยชาติ

 

 

 

 • โดยจะเสนอให้       ศูนย์บริหารเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโ.ค..วิ..ด 19 (ศบศ.) พิจารณาในวันที่ 7 ต.ค.นี้ “มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนจะมี 2 มาตรการ คือ มาตรการชิมช้อปใช้ และมาตรการช้อปช่วยชาติ โดยชื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม” คาดว่าเมื่อผ่านศบศ. และเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ก็จะดำเนินโครงการได้เลย สำหรับรายละเอียดมาตรการกำลังพิจารณาอยู่

 

 

 • รัฐบาลได้ออกนโยบาย         และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาแล้วหลายต่อหลายครั้งเราไปดูกันดีกว่าว่ามีมาตรการอะไรบ้าง ลักษณะของมาตรการเป็นอย่างไร และใครที่สามารถใช้สิทธิ์ได้บ้าง

 

 • ช้อปช่วยชาติ (เฟส 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว)…มาตรการลดหย่อนภาษีจากภาครัฐที่ออกมาเพิ่มเติม ตามมติของ ครม. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่บุคคลสามารถนำการใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์ตัวเอง เช่น การท่องเที่ยว การจับจ่ายซื้อของ ไปจนถึงการซื้อบ้านหรือคอนโด ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีของรอบภาษีปีนั้นๆ สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาท

 

 • เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  – เป็นสินค้า/บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว
  – ซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  – ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)
  – ไม่เป็นสินค้า/บริการที่ต้องห้ามไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อน
 • ผู้ที่ได้ประโยชน์     จากมาตรการนี้คือผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี จะสามารถนำมาหักลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำกัดไว้ 15 ล้านคน ส่วนกลุ่มร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ร้านค้ารายย่อยทั่วไป ครอบคลุมไปถึงผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ประมาณ 80,000 ร้านค้า ครอบคลุมอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่

 • ชิมช้อปใช้       (เฟสแรกเสร็จสิ้นแล้ว)นโยบายชิมช้อปใช้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จุดประสงค์หลักของนโยบายนี้คือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า G-Wallet โดยการแจกเงิน 1,000 บาทให้ประชาชนจำนวน 10 ล้านคนแรกที่เข้ามาลงทะเบียนในเว็บไซต์

 

นับเป็นการส่งผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ผลทันตาทันใจรัฐบาล การใช้เงินกระฉูดตามเป้าหมายในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการ “ชิม” “ช้อป” และ “ใช้”ระยะเวลาโครงการ 23 กันยายน 2562 – 31 มกราคม 2563
มาตรการแบ่งเป็น 2 ส่วน
1. G-Wallet 1 แสดงวงเงิน 1,000 บาท ที่ได้รับจากรัฐบาล (สามารถใช้จ่ายกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ เฉพาะในจังหวัดที่เลือกเท่านั้น)
2. G-Wallet-2 แสดงยอดเงินส่วนของตนที่เติมเข้าไป (เมื่อใช้สิทธิจะได้รับเงินคืน 15% สามารถใช้จ่ายกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ ได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน)

 

 • เงื่อนไขการเข้าร่วม
  – เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
  – มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  – มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และมีอีเมล

 

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (กำลังดำเนินอยู่)
เป็นมาตรการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 • เงื่อนไขการเข้าร่วม     – เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
  – มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

 

ส่วนจะมีการขยายระยะเวลาโครงการออกไป สาเหตุในการขยายเวลาครั้งนี้ก็เพราะว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลที่ดีขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมวันหยุดที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศ ในวันที่ 19-22 พ.ย. และวันที่ 10-13 ธ.ค. 2563 หรือไม่นั้น ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้พิจารณา

 

 

 • โครงการเราคนละครึ่ง (เริ่ม 16 ตุลาคมนี้)
  เป็นมาตรการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ระยะเวลาโครงการ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 63

 • เงื่อนไขการเข้าร่วม
  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  4. จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด

 

ประชาชนทั่วไปสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 6:00-23:00 น.

 

 • ขั้นตอนการเข้าใช้งานผ่านแอป      “เป๋าตัง”
  – ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้ทั้งระบบ Android และระบบiOS
  – ยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ระบุไว้
  – เติมเงินเข้า G-Wallet ได้ผ่าน 3 ช่องทาง เช่น Mobile Banking, QR code Promtpay, ผ่านตู้ ATM
  – สแกน QR เวลาจ่ายเงิน เข้าไปยังเมนู คนละครึ่ง เพื่อใช้สิทธิ
  – ตรวจสอบยอดเงินที่จะชำระ พร้อมกดปุ่มยืนยันการชำระเงิน

 

 

#อ่านข่าวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

เกิดอะไรขึ้น! พลอย เฌอมาลย์ โพสต์แจ้งข่าว ทำเอาแฟนคลับต่างใจหาย จะทำแบบนี้จริงๆหรือ..

 

#ไม่น่าทำแบบนี้ เผยภาพหลุด ลูกชายคนดั ง ใช้มือบีบคอคู่หมั้น #ภาพชัดมาก !!

 

ชัดมาก! เเบบนี้ล่าสุด..“สงกรานต์ ยังไม่ตัดขาดจาก ภรรยาเก่าอย่าง เเอฟ ทักษอร

 

More in ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย