Connect with us

ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

8 เรื่องที่ไม่ควรอว ด

#หยุดเถอะ หยุดอวด 8 อย่ างนี้ มันไม่ได้เกิดผลดี อะไรเลยจริงๆ

 

 

  • สิ่งที่ทำได้และไม่ได้ คนเราทุกๆ คน พื้นฐานชีวิตไม่เหมือนกัน จงคิดดีทำดีไว้ดีกว่า การที่โอ้อวดสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การกระทำ ความคิด รวมถึงในเรื่องของเงิน เหล่านี้มักไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณดูดีขึ้นมาแม้แต่น้อย แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำร้ า ยตัวเราแบบที่เราไม่เคยรู้ตัว

 

 

1. อย่าอวดรู้

 

  • อย่าอวดรู้ คนหลายคนมักจะอวดรู้ หรือชอบพูดในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้

 

 

ในบางเรื่องก็อาจไม่จริง อย่ าบอกว่ารู้แค่อย ากให้คนอื่นมองว่าเท่ เพราะสุดท้ายแล้วคุณจะกลายเป็นคน โ ง่ ในสายตาคนอื่น

 

2. อย่าอวดฉลาด

คนที่เขามีความคิด มีความฉลาดจริงๆ เขาคงไม่มาคุยโอ้อวด อ้าง

ให้คนอื่นได้รับรู้ แต่จะลงมือทำให้สิ่งนั้น ให้ดีที่สุดต่างหาก

3. อย่าอวดผลงาน

ผลงานที่ดีไม่จำเป็นต้องอวดอ้าง ว่าเราเองที่เป็นคนทำ คนเขาจะมองเห็นและชื่นชมผลงานของคุณเอง

เขาจะพูดถึงผลงานนั้นอย่ างภาคภูมิใจ แต่อย่ าพย าย ามอยู่เหนือกว่าคนอื่นด้วยการวิจารณ์ผลงานของคนอื่นเลย

4. อย่าอวดดี

คนที่อวดดีส่วนมากมักไม่มีใครอย ากเข้าไปช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา ในเวลาลำบากอย่ ายิงอย่ าทนงตัวเอง

ต้องรู้จักอ่อนน้อมทอมตน ฝึกตัวเองให้มีค่าอยู่เสมอ

5. อย่าอวดเก่ง

เราไม่ได้เป็นคนเก่งที่สุดในโลก เพราะยังมีอีกหลายคนที่มีความคิดและความเก่งมากกว่าเราอยู่

ฉะนั้น การอวดเก่งไม่ได้เป็นผลดีหรอกนะ

6. อย่าอวดเด่น

ถึงเรารู้สึกว่า เราอยู่เหนือกว่าคนอื่นเขา เรามีมากกว่าใครเขา แต่ก็จงอย่ าอวดเด่น

กับคนอื่น อย่ าชิงดีชิงเด่นกับใครต่อใคร

 

7. อย่าอวดความลับ

คนเราทุกคนล้วนมีนิสัยใจคอที่ต่างกัน หากคุณมีคว ามลับอย่ าเที่ยวไปบอกใครใครเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณดูดีขึ้นมาหรอก

8. อย่าอวดรวย

 

คนมั่งมีเงินทอง ก็ไม่จำเป็นต้องอวดให้คนอื่นรู้ว่าเรารวยมาก ถึงรวยแค่ไหนถ้าเราใช้เงินไม่เป็น ก็หมดตัวได้กันนะ ไม่วันใดก็วันหนึ่งแหละ

ขอบคุณข้อมูลจาก postsara

More in ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย