Connect with us

ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

คุณพ่อโพสต์ หลังลูกชายหน้าผิดรูป

ต้องบอกเลยว่าภัยใกล้ตัวมีอยู่ทุกที่จริงๆ ก่อนหน้านี้มีเด็กคนนี้ ที่เวลายิ้มใบหน้าจะเบี้ยวผิดรูป เป็นผลกระทบจากการเล่นโทรศัพท์มือถือมากเกินไป จนพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบถึงระบบประสาท โดยคุณพ่อของน้องฝากมาเตือนเป็นอุทธาหรณ์ ให้สำหรับผู้ปกครอง

 

ที่มักปล่อยลูกให้เล่นมือถือตลอดเวลา ซึ่งตัวน้องเองติดโทรศัพท์จนทำให้พักผ่อนน้อย ส่งผลให้ปลายประสาทอักเสบ เวลายิ้มจะเบี้ยวผิดรูปแบบเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียว แต่ถ้าไม่ยิ้มจะเป็นปกติ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษา ในขณะเดียวกันมีเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้นำมาเผย

 

More in ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย