Connect with us

บันเทิง

ศิลปิน มากความสามารถ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ศาลฎีกา ได้ออกคำตัดสินครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับคดีของอดีตนักร้องหนุ่มจองจุนยอง (อายุ 31 ปี)  และอดีตไอดอลหนุ่มชเวจงฮุน (อายุ 30 ปี) กับพวกอีก 3 คน ที่

ศาลฎีกาได้ตัดสินให้ จองจุนยอง และ ชเวจงฮุน ได้รับโท  ษจำคุ  กตามคำตัดสินก่อนหน้านี้ โดย จองจุนยอง จำคุ  กเป็นเวลา 5 ปี ชเวจงฮุน จำคุ  กเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน คดีใหญ่

แม้ว่า จองจุนยอง และ ชเวจงฮุน จะขอยื่นอุทธรณ์อีกครั้ง(ครั้งที่ 2)

โดนฟ้องหนัก

แต่ศาลฎีกาได้ตัดสินว่า จำเลยมีความผิดฐานเอาเปรียบโจทก์ในขณะที่เม  าสุร  า

ข้อหาร้ายแรง

ล่วงละเมิดทางเw ศและแอบถ่ายโจทก์โดยมิชอบ

หมดอนาคต

จากการพิจารณาคดี จองจุนยอง และ ชเวจงฮุน

พยายามที่จะส่งหลักฐานตกลงกับโจทก์ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถส่งหลักฐาน

ที่ชัดเจนที่จะสามารถยุติคดีได้ทันเวลา

ทั้งคู่นั้น ถูกตั้งข้อหาล่ ว งละเมิ  ดทางเwศ

โทษหนัก

More in บันเทิง

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย