Connect with us

ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

แจ้งหลักฐาน รับรางวัล

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับ ราคาสินค้าและบริการ โดยที่ ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศชัด ห้ามแม่ค้าออนไลน์บอกราคาในอินบ็อกซ์ ชี้ ต้องบอกให้ชัดเจนในโพสต์ ฝ่าฝืนเจอปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท คนแจ้งเบาะแสได้รางวัลนำจับ 25%

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ โดยสาระสำคัญดังนี้

– ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือพิมพ์ให้ชัดเจนบนระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น

– การแสดงราคา ให้แสดงราคาต่อหน่วย โดยจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีเลขอารบิกอยู่ด้วย

– ข้อความ หรือรายการต่าง ๆ ที่อยู่คู่กับราคาจำหน่าย ต้องมีภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

– ถ้ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากราคาจำหน่าย ให้แสดงค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ครบถ้วน

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทางกรมการค้าภายในเคยออกมาระบุว่า การให้อินบ็อกซ์สอบถามราคานั้น เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ที่พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้กับสายด่วนกระทรวงพาณิชย์ 1569 พร้อมรับสินบนนำจับในอัตรา 25% ของค่าปรับหรือมูลค่าสุทธิของสินค้าที่ศาลมีคำสั่งยึด ส่วนการโฆษณาสินค้าโดยไม่มีหน้าร้านออนไลน์ ไม่เข้าข่ายกรณีนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก kapookbangkokbiznews

More in ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย