Connect with us

ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

แหวนที่คุณชอบ มีทั้งหมด 4 วง

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้เกี่ยวกับ…จิตวิทยา กันก่อน….คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต), กระบวนความคิด, และพฤติกรรม ของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับข้อมูลของมนุษย์), อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

 

 

 

(เช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว, ระบบการศึกษา, การจ้างงานเป็นต้น) และยังรวมถึงการใช้ความรู้ทางจิตวิทยาสำหรับการรักษาปัญหาสุขภาพจิต นักจิตวิทยามีความพยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจถึงหน้าที่หรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันก็ทำการศึกษาขั้นตอนของระบบประสาทซึ่งมีผลต่อการควบคุมและแสดงออกของพฤติกรรม

 

จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อนำข้อมูลความรู้มาเสนอ อธิบาย และเพื่อควบคุมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ จิตวิทยามุ่งศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของร่างกายกับจิตใจ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระเบียบแบบแผน เพราะร่างกายและจิตใจมักมีการแสดงออกร่วมกัน อีกทั้งยังแสดงออกในแนวทางที่สามารทำนายได้

 

ภาษาทางจิตวิทยา….จิตวิทยาก็มีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาเช่นเดียวกับศาสตร์อื่น ๆ คำศัพท์บางส่วนประกอบด้วยคำศัพท์ที่คนทั่วไปใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์บางคำก็เป็นคำศัพท์ทางวิชาการที่คุ้นเคย ถึงแม้ศัพท์บางคำจะเป็นที่เข้าใจ และคุ้นเคยของคนทั่วไป แต่นักจิตวิทยาก็ได้ให้ความหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการศึกษาจิตวิทยา

 

 

ตอนนี้เราจะมาดู…แหวนทั้ง 4 วงนี้คุณชอบวงไหนที่สุด บ่งบอกว่าในชีวิตใครรักคุณที่สุด…

 

1) ตัวเอง…

คุณเป็นคนอ่อนไหวและปกป้องตัวเองเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะกับพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ เพื่อน หรือคนรัก คุณจะมีระบบป้องกันและสัญญาณเตือนในใจ สำหรับคุณแล้ว คุณรู้สึกว่าทุกคนล้วนเห็นแก่ตัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของตัวคุณเองหรือใคร ดังนั้นคุณคิดว่ามีเพียงตัวคุณเท่านั้นที่ดีต่อตัวเองจริง ๆ คุณปรารถนาให้ตัวเองแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำหรับตัวคุณแล้ว คุณรู้ชัดเจนว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไร ตัวเองควรทำอะไร เพื่อเป้าหมายของคุณ อะไรที่คุณคิดว่าถูกต้องคุณจะทุ่มเทพยายามอย่างหนัก ในชีวิตของคุณ คนเป็นคนรักตัวคุณเองที่สุด

 

 

 

2) พี่น้อง

ทุกคนล้วนมีสังคมของตัวเอง คุณไม่ใช่คนที่เข้ากับคนง่าย คุณมักจะคิดว่าคนรอบ ๆ ตัวเช่น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เป็นคนไม่แน่นอน วันนี้อาจจะเป็นเพื่อนรักคุณ แต่พรุ่งนี้อาจจะเลิกติดต่อกับคุณ ดังนั้นความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนของคุณจึงเบามาก แถมไม่ทุ่มเทความจริงใจให้พวกเขา ซึ่งคุณก็จะไม่ได้ความจริงใจจากเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานกลับมาเช่นเดียวกัน สำหรับคุณแล้ว คุณคิดว่ามีเพียงครอบครัวของคุณเท่านั้นที่สำคัญที่สุด เมื่อคุณพบกับปัญหา คุณจะโทรหาพี่น้อง พวกเขาเองก็จะวางทุกสิ่งที่อยู่ในมือแล้วรีบมาช่วยคุณ ในชีวิตของคุณ พี่น้องเป็นคนที่รักคุณที่สุด

 

 

3) คนรัก

 

คุณเป็นคนที่มีอิสระ คุณจะเข้มแข็งมากเมื่อไม่มีใครพึ่งพาได้ แต่ในใจคุณปรารถนาที่จะมีใครสักคนให้พึ่งพิง แถมคุณยังชอบความโรแมนติก คุณเป็นคนโชคดีมาก คุณจะได้เจอรักแท้ของคุณตั้งแต่อายุยังน้อย คนที่คุณรักยังมีคุณค่าให้คุณพึ่งพา แถมยังยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอย่างมาก เพียงแค่คุณอยากได้ อยากมี คนรักจะพยายามช่วยให้ความต้องการของคุณเป็นจริง สำหรับคุณแล้ว ในชีวิตของคุณคนที่รักคุณที่สุดคือคนรัก

 

 

4) พ่อแม่

 

คุณเป็นคนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มาก บ่อยครั้งที่ต้องเสียน้ำตาให้ความความรู้สึกบางอย่าง คุณเป็นลูกคนเดียว พ่อแม่รักคุณมาก แถมคาดหวังกับคุณไว้สูง เพื่อให้คุณเป็นแบบที่พวกเขาคาดหวัง จึงให้คุณไปเรียนพิเศษมากมาย แม้ว่าคุณจะบ่นเป็นประจำว่าพ่อแม่ไม่ปล่อยให้คุณมีชีวิตวัยเด็กที่มีความสุข แต่คุณรู้ดีว่าในชีวิตของคุณพ่อแม่รักคุณที่สุด พวกเขาจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ สำหรับคุณแล้ว คุณกตัญญูต่อพ่อแม่มาก คุณจะพยายามและทุ่มเทเพื่อให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้น

 

More in ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ

error: Alert: ไอทิต เองมันร้าย