เผยทัศนคติของดาราคนดังต่อ ลุงตู่

เปิดงานวิจัยจบ ป.โท ของ มาริโอ้ เมาเร่อ เผยทัศนคติของดาราคนดังต่อรัฐบาล ลุงตู่ ชาวเน็ตแห่แชร์ งานวิจัยจบ ป.โท มาริโอ้ เมาเร่อ เผยทัศนคติของดาราคนดังในวงการต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้คำผิดเพียบ

กลายเป็นประเด็นให้โลกโซเชียลพูดไม่น้อย สำหรับ มาริโอ้ เมาเร่อ ที่ล่าสุด (12 กันยายน 2563)

ชาวเน็ตได้มีการพูดถึงผลงานสารนิพนธ์ของพระเอกหนุ่ม

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรรัฐศาสนมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

ในหัวข้อ “ทัศนคติของดารานักแสดงต่อการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”

โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นดาราและนักแสดงทั้งหมด 309 คน

ในช่วงปี 2559 แบ่งเป็นชาย 130 คน หญิง 179 คน มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 2 แสนบาทถึง 2.5 แสนบาท

ซึ่งได้มีการระบุสาเหตุที่ทำวิจัยในหัวข้อดังกล่าวเพราะ

“กลุ่มดาราและนักแสดงซึ่งถือเป็นกลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นบุคคลสาธารณะที่ประกอบอาชีพในด้านของการสร้างความบันเทิง จึงเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน

ความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ของดารานักแสดงจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ และมีอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนทั่วไป”

และมีการสรุปผลวิจัยว่า “ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ในด้านการบริหารงานทั่วไป ลําดับถัดมา

ด้านบริหารการศึกษาและคุณภาพชีวิต ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านบริหารเศรษฐกิจ และด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ทั้งนี้ ภายหลังที่มีการแชร์วิจัยดังกล่าวก็เกิดการวิพาก์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก

ทั้งในเรื่องของเนื้อหาที่มองว่ามีการพิมพ์ผิดเป็นจำนวนมาก

รวมไปถึงคำถามและคำตอบที่ใช้ในแบบสำรวจนั้นดูชี้นำเกินไป

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีหลายคนมองว่า ผลสำรวจดังกล่าวถูกจำทำเมื่อปี 2559 ซึ่งขณะนี้ก็ได้ผ่านมา 3 ปี

แล้ว ปัจจุบันดารานักแสดงบางรายอาจจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปก็เป็นได้