หน้าแรก ดิจิตัลอัพเดท GDPR ฉบับใหม่ คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองใน EU มากขึ้น บทลงโทษแรงขึ้น

GDPR ฉบับใหม่ คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองใน EU มากขึ้น บทลงโทษแรงขึ้น

860
0

ปัจจุบันเราเริ่มได้ยินคำว่า GDPR บ่อยขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งคำ ๆ นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นส่วนของของบุคคล ซึ่งย่อมาจาก General Data Protection Regulation ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018

สำหรับ GDPR นั้นเป็นกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในเขตสหภาพยุโรป โดยมีการรวบรวมเอาข้อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเอาไว้ด้วยกันหลายฉบับ เพื่อตอบรับกระแสการใช้อินเตอร์เน็ตในธุรกิจ E-commerce ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือการตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น และได้มีการกำหนดเอาไว้ด้วยว่า ทุก ๆ บริษัทที่ถือครองข้อมูลของพลเมืองในสหภาพยุโรปจะต้องรายงานเกตุการณ์ Data Breach ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตอบคำถามเกี่ยวกับการนำข้อมูลของผู้บริโภคไปใช้ด้วย ซึ่งจะทำให้การดำเนินธุรกิจในกลุ่มของประเทศสมาชิกนั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้น

 

สำหรับ GDPR จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ชื่อนามสกุล อีเมล์ เบอร์โทร ที่อยู่รวมไปถึงข้อมูลทุกอย่างที่สามารถชี้กลับมาที่ตัวบุคคลนั้น ๆ ได้ เช่น สิ่งที่ใช้ระบุตัวตนบนโลกออนไลน์ (IP) หรืออัตลักษณ์บนโลกโซเชียล ทำให้บริษัทที่ถือครองข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคที่เป็นพลเมืองของสหภาพต้องวางมาตรการควบคุมทั้งเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการข้อมูลให้ดี เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลตามข้อกำหนดของ GDPR โดยไม่สนใจว่าบริษัทที่ถือครองข้อมูลเหล่านั้นจะตั้งอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้

Resource

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here