หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ ผลการประเมินจัดอันดับประเทศที่มีความพร้อมสำหรับรถยนต์ไร้คนขับแห่งอนาคต ประจำปี 2018

ผลการประเมินจัดอันดับประเทศที่มีความพร้อมสำหรับรถยนต์ไร้คนขับแห่งอนาคต ประจำปี 2018

1335
0

cq5dam.web.512.341

Autonomous vehicles หรือรถยนต์ไร้คนขับแห่งโลกอนาคต เริ่มเข้ามามีบทบาทกับหลาย ๆ ธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนส่ง โดยในหลาย ๆ ประเทศเริ่มมีการนำเข้ามาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ใช่ว่าทุกประเทศจะมีความพร้อมเท่ากันทุกประเทศ

KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index 2018 (AVRI) จึงได้มีการประเมินความพร้อมของแต่ละประเทศกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นการจัดทำขึ้นมาเป็นครั้งแรก เป็นการประเมินความพร้อมใน 4 ด้าน นั่นก็คือ ด้านนโยบายหรือกฎหมายควบคุม, ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม, ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งการประเมินทั้ง 4 ด้านนี้ จะบ่งบอกได้ถึงความพร้อมของการนำมาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขนส่ง

ซึ่ง 1 ใน 4 ของประเทศที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดของการประเมินทั้ง 4 ด้านก็คือประเทศ เนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยอมรับใช้รถยนต์ไฟฟ้าในวงกว้าง มีจุดสำหรับให้ชาร์จรถไฟฟ้าจำนวนมาก รวมถึงเครือข่ายโทรคมนาคมที่ดี ซึ่งมีผลกับการขับเคลื่อนของรถยนต์ไร้คนขับ และยังมีการวางแผนอนาคตเพื่อทดสอบเทคโนโลยีนี้ด้วย

ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่ติดอันดับ Top 5 นั้นมีจุดแข็งที่แตกต่างกันไป เช่น สิงค์โปร์จะมีความพร้อมในด้านของกฎหมาย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในขณะที่สหรัฐอเมริกาและสวีเดนนั้นมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสูงสุดเป็นอันดับ 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Resource

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here