หน้าแรก ความรู้การตลาด Infographic: Content แบบไหนน่าสนใจสำหรับ Facebook

Infographic: Content แบบไหนน่าสนใจสำหรับ Facebook

895
0

contentaware-data-content-page-840x460

Content แบบไหน ดึงดูดใจผู้บริโภคมากที่สุด เป็นเรื่องที่ตอบได้ยาก เพราะความคิดความรู้สึกของประชากรออนไลน์ไม่เคยหยุดนิ่ง ทำให้ทิศทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ADWEEK จึงได้จัดทำ Infographic ที่มีการรวบรวมข้อมูลโดย Ignite ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นทิศทางในการศึกษาพฤติกรรมประชากรออนไลน์และเป็นแนวทางในการทำ Content ต่อไป

โดยเป็นการสำรวจข้อมูลในปี 2015-2016 จากโพสต์ต่าง ๆ บน Facebook ในจำนวนกว่า 18,538 โพสต์ จาก 30 แบรนด์ โดยแยกเป็นธุรกิจด้านการบริการ 4 แบรนด์, เครื่องใช้ไฟฟฟ้า 2 แบรนด์ และ กลุ่ม Non-profit อีก 1 แบรนด์ สรุปได้ดังนี้

contentaware-data-2017

Resource

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here