หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ มูลนิธิสืบจุดประเด็นอนุรักษ์ป่าไทยผ่าน ‘จิ๊กซอว์’

มูลนิธิสืบจุดประเด็นอนุรักษ์ป่าไทยผ่าน ‘จิ๊กซอว์’

569
0

1

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรสร้างสรรค์ ชุด Jigsaw Puzzle เวอร์ชั่นพิเศษ “ป่าไทย” หรือ “Tropical Rainforest of Thailand” ขึ้นเพื่อจุดประเด็นวิกฤตการณ์ทำลายป่าในประเทศไทยและ ระดมแรงสนับสนุนจากสื่อมวลชน และประชาชนในการร่วมมือปกป้องผืนป่าผืนสุดท้ายของคนไทย

ชุดจิ๊กซอว์เวอร์ชั่นพิเศษนี้ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงในการประกอบให้เสร็จสมบูรณ์ โดยภาพที่ปรากฏกลับไม่ใช่ภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เขียวชอุ่มงดงามอย่างที่ปรากฏบนกล่องจิ๊กซอว์ หากแต่เป็นภาพป่าที่ถูกทำลายเหลือเพียงตอที่เหี้ยนเตียน ผืนดืนที่แห้งแล้งและไร้ซึ่งชีวิตของผืนป่าอันน่าสลดใจ จิ๊กซอว์นี้ได้เปิดเผยความจริงอันน่าตกใจที่น้อยคนจะทราบว่า ในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 3 ชั่วโมงที่ใช้ในการประกอบจิ๊กซอว์ให้สมบูรณ์นั้น ป่าไม้พื้นที่ขนาด 350 ไร่ หรือคิดเป็น 138 สนามฟุตบอลได้ถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของมนุษย์อย่างไม่มีวันคืนกลับมาในสภาพเดิม (In the 3 hours it takes to complete this jigsaw, 138 soccer fields of rainforest will be destroyed forever.)

2

ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้สูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ป่าทั้งหมดจากการเติบโตของประชากรและการลักลอบตัดไม้เถื่อน ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศของผืนป่า สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตไปจนถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่านานาชนิด

งานสร้างสรรค์นี้นับได้ว่าเป็นวิธีการนำเสนอประเด็นสำคัญในรูปแบบใหม่ให้เข้าถึงประชาชนและก่อให้เกิดจิตสำนึกผ่านรูปแบบของเล่นที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยมูลนิธิสืบฯ ได้จัดส่งชุดจิ๊กซอว์นี้ให้กับสื่อมวลชนและผู้ที่มีแนวคิดร่วมกันปกป้องผืนป่า เพื่อช่วยกันปลุกพลังและเป็นกระบอกเสียงในการช่วยกันปลูกจิตสำนึกในการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าแก่ประชาชน รวมทั้งผลักดันแนวความคิดในการดูแลรักษาผืนป่าให้เกิดขึ้นจริง โดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นกองทุนในการสนับสนุนการทำงานของ
ผู้พิทักษ์ป่า ผู้ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องผืนป่าของไทย

3

ร่วมต่อจิ๊กซอว์ผืนป่าให้สมบูรณ์และสนับสนุนกิจกรรมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ได้ที่ seub.or.th/youcanhelp

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here