หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ ออสเตรเลียเตรียมทุ่มงบประมานพัฒนาระบบสแกนชีวมิติเพื่อใช้แทนพาสปอร์ตแบบเดิม

ออสเตรเลียเตรียมทุ่มงบประมานพัฒนาระบบสแกนชีวมิติเพื่อใช้แทนพาสปอร์ตแบบเดิม

312
0

XZv4WDWNNDhXQemSEYS5AN-970-80

ประเทศออสเตรเลียเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 100 ล้านดอลล่าร์ ปรับปรุงระบบการสแกนชีวมิติ (ลายนิ้วมือ, ม่านดา, ใบหน้า) เพื่อใช้หนังสือเดินทาง

 

หนังสือเดินทางถือเป็นของสำคัญที่หากเกินการชำรุดหรือว่าสูญหายแล้วอาจทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เพราะมันคือวิ่งที่จะช่วยแสดงตัวตนของผู้เดินทางได้ ซึ่งปัญหาการชำรุดหรือสูญหายเป็นปัญหาจุกจิกที่กวนใจกันอยู่ตลอดมา ประเทศออสเตรเลียจึงได้ทุ่มงบประมาณมาเพื่อพัฒนาระบบการสแกนชีวิมิติ เพื่อให้ระบบนี้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาพาสปอร์ตชำรุดและสูญหาย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการปลอมแปลงพาสปอร์ตได้ด้วย แต่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานสรุปออกมาชัดเจนว่าจะนำเทคโนโลยีใดมาใช้ แต่มีแผนการเริ่มติดตั้งและทดสอบระบบภายในปี 2017 นี้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2020

Resource

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here