หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ Facebook เปิดให้ผู้ใช้รายงานข่าวปลอม พร้อมจับมือร่วมกับ third party เพื่อตรวจสอบข่าวปลอมด้วย

Facebook เปิดให้ผู้ใช้รายงานข่าวปลอม พร้อมจับมือร่วมกับ third party เพื่อตรวจสอบข่าวปลอมด้วย

349
0

reporting-a-story-as-fake

Facebook เปิดให้ผู้ใช้งานสามารถข่วยกันรายงานเนื้อหาที่คาดว่าเป็นข่าวปลอมได้ ซึ่งจะมีการร่วมมือกับ third party อย่าง Poynter เพื่อทำการตรวจสอบเนื้อหาที่มีการรายงานเข้ามาว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นข่าวปลอม ก็จะแสดงผลบนหน้าฟีตน้อยลง พร้อมกับมีการปักธงให้รู้ว่าเนื้อหานี้เป็นข่าวปลอมด้วย

sharing-disputed-story1 disputed-story1

นอกจากนี้แล้ว Facebook ยังจะตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่นเนื้อหาไหนที่มีคนอ่านมาก แต่มียอดการแชร์น้อย ข่าวนั้นก็อาจจะโดนตรวจสอบว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่ รวมถึงการจำกัดความสามารถของการลงโฆษณาไม่ให้มีการหลอกโดเมนด้วย ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาข่าวปลอมได้

Resource

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here