หน้าแรก ความรู้การตลาด 8 เทคนิคการทำ Content Marketing ให้เกิดประสิทธิภาพ

8 เทคนิคการทำ Content Marketing ให้เกิดประสิทธิภาพ

1361
0

aaeaaqaaaaaaaabuaaaajguyogmymzi2lti4nzetndc1zc1hmmrjlwq4ndexnzu0yjhinw

Content Marketing ถือเป็นศิลปะการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะไม่ว่าเราจะสื่อสารอะไรออกไป ย่อมต้องการผลตอบรับในแบบต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ เราจึงต้องรู้จักและทำความเข้าใจกับการทำ Content Marketing โดยเริ่มจากเทคนิคด้านล่างนี้เลยค่ะ

การวางกลยุทธ์ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารเป็นอย่างมาก เพราะก่อนที่เราจะสื่อสารอะไรออกไป เราควรที่จะกำหนดทิศทางของการสื่อสารเสียก่อน ซึ่งเราจะต้องรู้ว่า เรากำลังต้องการสื่อสารอะไร สื่อสารไปให้ใคร จะสื่อสารในรูปแบบไหน หรือแม้แต่จะสื่อสารเมื่อไหร่ สื่อสารอย่างไร เราก็ควรกำหนดทิศทางเสียตั้งแต่เริ่มต้น

รูปแบบของเนื้อหา และช่องทางการนำเสนอ เป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในเนื้อหา เพื่อให้เนื้อหานั้นมีความน่าสนใจชวนให้เกิดการติดตาม ต้องสื่อสารออกไปในรูปแบบและช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายของเราจะเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นภาพ วีดีโอ หรืออะไรก็ตาม เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทางด้วย เพราะบนเว็บไซต์กับ Social Media แต่ละประเภท มีลักษณะพิเศษที่สำคัญแตกต่างกัน ในเมื่อเราไม่ได้สื่อสารกับตัวเรา แต่เรากำลังสื่อสารกับผู้อื่น เราจึงต้องเอาความรู้สึกของผู้ฟังเป็นหลัก

 

การติดตามผล หรือการวัดผล เป็นสิ่งที่ควรทำอยู่ตลอดเวลา เพราะการที่เราสื่อสารอะไรออกไปแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้ผลตอบรับอย่างที่เราคิดไว้เสมอไป เราจึงต้องกำหนดวิธีการหรือเลือกใช้เครื่องมือวัดผลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเอาไว้ด้วย เพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาให้สามารถสื่อสารได้ตามที่ต้องการต่อไป

 

การกำหนดวัตถุประสงค์และตั้งเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะการกำหนดวัตถุประสงค์นั้น จะทำให้เรารู้ว่า เราต้องการอะไรกลับมา และเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และเราก็จะรู้ว่า เป้าหมายของเราคืออะไร เช่นการสื่อสารครั้งนี้ ต้องการสร้างการรับรู้ สร้าง Community หรือต้องการกระตุ้นยอดขายเป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้รูปแบบและวิธีการสื่อสารนั้นแตกต่างกัน

สร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นเรื่องที่กำลังตกอยู่ในความสนใจ เพราะหากเนื้อหานั้นไม่ใช่เรื่องที่ผู้รับสารสนใจ หรือกำลังตกเป็นกระแส ก็คงไม่สามารถเข้าถึงใครได้ แต่หากเป็นเรื่องราวที่ผู้รับสารกำลังสนใจอยู่ และยังเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแส หรือเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์กับคนทั่วไป ย่อมทำให้เกิดการแชร์และติดตามได้มากยิ่งขึ้น

หมั่นตรวจสอบการทำงานและเนื้อหาอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาที่เราสื่อสารออกไปนั้น ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และได้ผลตอบรับตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอยู่เสมอ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากตารางธาตุด้านล่างนี้เลยค่ะ

the_perdiodic_table_of_content_marketing-blog-full

Resource: econsultancy.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here