หน้าแรก ความรู้การตลาด เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดแบบ Personalized Marketing

เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดแบบ Personalized Marketing

862
0

BIXABlog_PersonalizedMarketing

ในเมื่อการตลาดแบบ Personalized Marketing จะช่วยให้เราสามารถเสนอขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น แล้วเราจะเพิ่มยอดขายด้วยการตลาดแบบนี้ได้อย่างไร เรามาดูกันค่ะ

1. eCommerce ที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ มักมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามประวัติการซื้อ ประวัติการค้นหา หรือแม้แต่ประวัติการเข้าชมสินค้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้น ทำให้เราเลือกแนะนำสินค้าในหน้าแรกให้กับลูกค้าได้ทันทีที่ลูกค้าเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ ซึ่งแต่ละคนก็จะได้เห็นสินค้าแนะนำได้ตามประวัติการเลือกซื้อ เลือกชมสินค้าได้ รวมไปถึงการแสดงผลสินค้าในกลุ่มเดียวกัน ที่มีการเข้าชมในช่วงที่ผ่านมา ช่วยให้ลูกค้าเลือกชมสินค้าและตัดสินใจได้ง่ายและเร็วขึ้น

2. วางแผนกลุ่มเป้าหมายด้วย Retargeting Advertising เป็นการวางแผนการซื้อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามโดยอ้างอิงตามประวัติการค้นหาหรือการเข้าชมสินค้าในเว็บไซต์ต่าง ๆ เมื่อลูกค้าเข้าชมสินค้าบนเว็บไซต์แล้วยังไม่ได้ซื้อ เมื่อออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว แล้วมีการเข้าชมเว็บไซต์อื่น ๆ ก็จะเห็น Banner ของสินค้านั้น ๆ บนเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วย เช่น เราค้นหาสินค้าบนเว็บนึงไว้ แล้วมาเข้าใช้งาน Facebook ต่อ เราก็จะเห็นโฆษณาสินค้านั้น ๆ บน Facebook ด้วย เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกอยากได้ อยากซื้อ

3. ส่งข่าวสารด้วย Personalized Email Marketing เป็นการส่งข่าวสารหรือเสนอขายสินค้าผ่านอีเมล์ ส่วนใหญ่แล้วจะเชื่อมโยงกันกับเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้าหมายได้มีการลงทะเบียนรับข่าวสารเอาไว้ หรือมีการใช้อีเมล์เพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัว จากนั้นก็ทำการส่งข้อมูลข่าวสาร หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมการซื้อ การค้นหาของผู้บริโภคแต่ละราย ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าเว็บไซต์นั้นใส่ใจที่จะส่งข่าวสารที่กำลังสนใจให้อยู่ตลอดเวลา ช่วยสร้างความรู้สึกดี ๆ ให้กับลูกค้าและทำให้เกิดการอยากซื้อสินค้าได้

4. นอกจากรูปแบบต่าง ๆ ที่นำเสนอในข้างต้นแล้ว ยังมีหลายแบรนด์ที่ทำการตลาดในรูปแบบ Personalized Campaign เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคด้วยกิจกรรมทางการตลาดที่เน้นไปที่ตัวบุคคล ยกตัวอย่างเช่นแคมเปญ Share A Coke ที่มีการพิมพ์ชื่อลงไปบนกระป๋อง เป็นการตลาดที่เจาะจงไปที่คนชื่อต่าง ๆ รวมถึงการแชร์ไปยังเพื่อนที่มีชื่อตามที่ระบุอยู่ข้างกระป๋องได้ด้วย ซึ่งแน่นอนว่าช่วยเพิ่มยอดขายได้ดี แถมยังได้รับกระแสการบอกต่อไปในวงกว้างอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here