หน้าแรก ความรู้การตลาด Personalized Marketing คืออะไร ทำไมมีบทบาทในยุคดิจิทัล

Personalized Marketing คืออะไร ทำไมมีบทบาทในยุคดิจิทัล

2861
0

MakeItPersonal

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล การตลาดแบบ Personalized Marketing ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการนำเทคโนโลยีในด้านของ Data Management เข้ามามีส่วนช่วยในการวางแผนการตลาด ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Personalized Marketing คือการตลาดแบบส่วนบุคคล (One to One Marketing) ซึ่งเป็นการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ซึ่งแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าหรือบริการแบบเดียวกัน เป็นการมุ่งประเด็นไปที่ความสนใจที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายแต่ละราย โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ยกตัวอย่างเช่น Facebook Ads ที่แสดงผลให้เราเห็น แต่ละคนจะเห็นโฆษณาขายสินค้าที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะว่า ความต้องการและความสนใจของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน Facebook จึงได้คัดกรองข้อมูลเชิงลึกว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมและความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ แล้วเลือกที่จะแสดงผลโฆษณาที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับความสนใจของแต่ละบุคคลนั่นเอง การตลาดแบบนี้ จะช่วยปิดการขายได้เร็วขึ้น เพราะเป็นการเสนอขายสินค้าบนพื้นฐานของความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ดี ๆ ในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้าได้ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here