หน้าแรก ความรู้การตลาด การสื่อสารการตลาด 360 องศา หมายถึงอะไร

การสื่อสารการตลาด 360 องศา หมายถึงอะไร

1796
0

360degree-marketing-7-728

การสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา จริง ๆ แล้วคือเรื่องเดียวกันกับ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC-Integrated Marketing Communication) ที่ต้องมีความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของการสื่อสาร (Customer Centric) นั่นหมายความว่า เราจะต้องรู้จักและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ได้ก่อนที่จำกำหนดรูปแบบการสื่อสารแบบ 360 องศารอบตัวลูกค้า

รูปแบบการสื่อสารจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ

  • Above-the-Line คือการสื่อสารการตลาดที่ต้องใช้สื่อ (TV หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ) ส่วนใหญ่การสื่อสารประเภทนี้คือการโฆษณา
  • Below-the-Line คือการสื่อสารการตลาดหลายหลากรูปแบบโดยไม่ใช้สื่อ เช่นการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแจกสินค้าตัวอย่าง ฯลฯ

ลองดูแผนผังด้านล่างประกอบความเข้าใจกันนะคะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here