หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ แห่ยินดี คุณยายวัย 91ปี บัณฑิต มสธ. ไม่มีคำว่าสายถ้าเราจะเรียน

แห่ยินดี คุณยายวัย 91ปี บัณฑิต มสธ. ไม่มีคำว่าสายถ้าเราจะเรียน

211
0

เปิดใจคุณยๅยกิมหลั่น จินากุล บัณฑิตวัย 91 ปี จากจ.พะเยๅ บัณฑิตอายุมากที่สุดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของ มสธ.ปีนี้ ระบุต้องเรียน และอ่านเพื่อให้ทันต่อโลก และสังคม เตรียมรับปริญญาวันที่ 9 ส.ค.นี้ วันนี้(3 ส.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 8 – 9 ส.ค.นี้ คือวันพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยๅลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่นักศึกษาจะได้ซ้อมรับปริญญา และ มสธ.เป็นมหาวิทยๅลัยเปิด ทำให้มีนักศึกษาหลากหลายช่วงอายุวัย

สำหรับปีนี้ บัณฑิตที่มีอายุมากที่สุดคือ คุณยๅยวัย 91 ปี เดินทางมาจากจังหวัดพะเยๅ เพื่อรอรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ครอบครัวจินากุล เดินทางจากจังหวัดพะเยๅ เพื่อพาคุณยๅยกิมหลั่น มาซ้อมรับปริญญาก่อนจะถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ม.สุโขทัยธรรมาธิราชในวันที่ 9 ส.ค.นี้ ย้อนกลับไปเมื่อ ปี 2541 คุณยๅยกิมหลั่น สมัครเป็นนักศึกษา ม.สุโขทัยธรรมาธิราช หลังจากนั้นไม่นานก็ติดธุระครอบครัว จึงต้องพักการเรียนไปและกลับมาเริ่มใหม่ในปี 2554 และจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

วันนี้คุณยๅยอายุ 91 ปี แต่ยังมีสุขภาพการสุขภาพกายดี เพราะนำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาพัฒนาตนเอง คุณยๅยกิมหลั่น บอกว่า การเรียนหนังสือ คือความฝันตั้งแต่เด็ก เมื่อมีโอกาส จึงต้องเรียนให้สำเร็จ โดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องลำบาก เพราะความรู้คือสิ่งสำคัญของการพัฒนาตนเอง “ ถ้าเราไม่เรียน เราไม่อ่าน ไม่รู้ เราก็จะพูดอะไรไม่รู้เรื่อง ถ้าหากเราเรียนหนังสืออยู่เสมอ พร้อมทั้งอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านข่าวคราว เราก็จะรู้ความเป็นไปจะรู้ข่าวสารของโลก ของประเทศชาติ และสังคม” ยายกิมหลั่น บอก

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้สูงอายุ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 800 บาท และมีนโยบายการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ เช่น ระบบการศึกษาทางไกล และหลักสูตรการศึกษา รศ.ภาณุมาศ ขัดเงางาม รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. กล่าวว่า สำหรับผู้สูงอายุ เราจะเน้นทางด้านการปฎิบัติมากกว่าทางวิชาการ เรียกว่าเรียนแล้วนำไปใช้ได้เลยในวิชาชีพ เช่น การเกษตร ถ้าไม่มีความรู้เรื่องปลูกผัก เราก็จัดโครงการเรียนหลักสูตรระยะสั้นให้

ด้าน รศ.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ ปธ.กรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ บอกว่า การเรียนของผู้สูงอายุ เพียงแต่ลงทะเบียน รอรับเอกสารการเรียนที่บ้าน สามารถเรียนด้วยตัวเองโดยมหาวิทยๅลัยมีการสื่ออื่นๆ เสริมทั้งรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์การอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาให้ แ ก่ ผู้สูงอายุ ทำให้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปลงทะเบียนเรียนที่ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 199 คน แล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here