หน้าแรก บันเทิง 8 ของกินต้าน “มะเร็ง” ใกล้ตัวมาก

8 ของกินต้าน “มะเร็ง” ใกล้ตัวมาก

428
0

สาเหตุของมะเร็งนั้นมีหลากหลาย ซับซ้อนและเข้าใจเพียงบางส่วนเท่านั้น มีหลายปัจจัยที่ทราบแล้วว่าเพิ่มปัจจัยเสี่ยงมะเร็ง ได้แก่ การสูบบุหรี่ (อัตราการตาย 22%) ปัจจัยด้านอาหาร, การขาดกิจกรรมการออกกำลังกาย, โรคอ้วน, และการบริโภคแอลกอฮอล์ (อัตราการตายรวมกัน 10%) นอกนั้นเป็นการติดเชื้อบางอย่าง, การสัมผัสรังสี, และมลภาวะสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เกือบ 20% ของโรคมะเร็งเกิดจากการติดเชื้อเช่นโรคตับอักเสบจากไวรัสชนิด B, ชนิด C, และ human papillomavirus. โดยทั่วไปก่อนที่มะเร็งจะพ้ฒนาขึ้น การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างของยีนจะเกิดขึ้นก่อน ประมาณ 5–10% ของมะเร็งเกิดจากการติดเชื้อทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ปัจจัยเหล่านี้สามารถทำให้ยีนเสียหายโดยตรง หรืออาจประกอบกับความบกพร่องทางพันธุกรรมที่มีอยู่เดิมในเซลล์ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เป็นมะเร็งได้ มะเร็งราว 5–10% สามารถติดตามไปยังความบกพร่องทางพันธุกรรมแต่กำเนิดโดยตรง

แน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะเป็น โรคอันตรายนี้มีสถิติให้เกิดการเสียชีวิตอันดับต้นๆเลย ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องรู้วิธีลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง เริ่มต้นจากต้องรู้ว่า “ศัตรูของมะเร็ง” คืออะไร มะเร็งเกลียดอะไร มะเร็งไม่ชอบอะไร แล้วพยายามนำสิ่งนั้นเข้าใกล้ตัวเรา หรือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการป้องกันการเกิดมะเร็งที่คุณเองสามารถทำได้ และนอกจากนั้นคือเรื่องการรับประทานอาหารที่ดี มีส่วนทำให้มะเร็งขยาด เเละไม่อยากเข้าใกล้คุณ

1. ศัตรูของมะเร็งกระเพาะอาหาร คือ กระเทียม

2. ศัตรูของมะเร็งตับ คือ เห็ด

3. ศัตรูของมะเร็งตับอ่อน คือ บร็อคโคลี่

4. ศัตรูของมะเร็งปอด คือ ผักโขม

5. ศัตรูของมะเร็งลำไส้ คือ หน่อไม้น้ำ

6. ศัตรูของมะเร็งเต้านม คือ สาหร่ายทะเล

7. ศัตรูของมะเร็งผิวหนัง คือ หน่อไม้ฝรั่ง

8. ศัตรูของมะเร็งปากมดลูก คือ ถั่วเหลือง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here