หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ เปิดราคา “บ้านพักคนชรา” หลังเกษียณ หากแก่ตัว อยากอยู่แบบดีๆ ต้องมีเงินเท่าไหร่?

เปิดราคา “บ้านพักคนชรา” หลังเกษียณ หากแก่ตัว อยากอยู่แบบดีๆ ต้องมีเงินเท่าไหร่?

691
0

เชื่อว่าหลายๆคนต้องอยากรู้กันอย่างแน่นอน วันนี้เราจะพาคุณไปเปิดราคา “บ้านพักคนชรา” หลังเกษียณ หากแก่ตัวไปแล้ว อยากอยู่แบบดีๆ ต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่  ในอนาคตเมื่อแก่ตัวไปนั้น เราจะอยู่ที่ไหน ใครจะดูแล จะใช้ชีวิตอย่างไรในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่เอามาบอก เพื่อเป็นแนวทางในอนาคต หากไม่มีใครรับเลี้งตัวเรา

“เงินออม” คือปัจจัยสำคัญที่จะต้องวางแผนและเริ่มตั้งแต่วันนี้ ซึ่งถ้าเราจะอยู่บ้านพักคนชราสัก 20 ปีหลังเกษียณ (ช่วงอายุประมาณ 60 – 80 ปี) ต้องมีเงินเท่าไหร่กัน?

1. บ้านบางแค : 200,000 – 400,000 บาท
บ้านพักคนชราเก่าแก่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล ปัจจุบันมีที่พัก 2 แบบคือ

– แบบบังกะโล ประมูลเริ่มต้นที่ 200,000 บาท (เหมาจ่ายตลอดอายุขัย)

– แบบหอพัก ราคา 1,500 บาท/เดือน (ปีละ 18,000 บาท) ระยะเวลา 20 ปี ก็ 360,000 บาท

2. อาคารสวางคนิเวศ: 1,650,000 – 2,500,000 บาท
ที่พักอาศัยของผู้สูงอายุสุขภาพดีที่มีฐานะปานกลางและเพียงพอที่จะดูแลรับผิดชอบตนเองได้ กำกับดูแลโดย “สภากาชาดไทย” สำหรับราคาห้องพัก อยู่ที่ 650,000 – 900,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบห้อง (ราคาเหมาจ่ายตลอดอายุขัย)
ทั้งนี้ ต้องเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (เดือนละ 2,500 บาท) และค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าห้องเหมาจ่าย ดังนั้นในระยะเวลา 20 ปี ก็จะต้องเตรียมเงินเพิ่มอีกประมาณ 1,000,000 – 1,500,000 บาท

3. บ้านพักคนชราเอกชนทั่วไป: 5,000,000 – 12,000,000 บาท
สำหรับค่าบริการบ้านพักคนชราเอกชนทั่วไป จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 – 50,000 บาท/เดือน ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของผู้สูงอายุ และรูปแบบของความสะดวกสบายต่าง ๆ ภายในที่พักนั่นเอง
ดังนั้นหากมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ต้องการที่พักดี ๆ สิ่งแวดล้อมดี ๆ ให้ได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆ ในบั้นปลายหลังเกษียณ น่าจะต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้อย่างต่ำเดือนละประมาณ15,000 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here