s

Latest

โฆษณาตลกๆ แนวการ์ตูน ที่สามารถสื่อได้ถึงคุณสมบัติของสินค้าด้วยความสนุก

โฆษณาตลกๆ แนวการ์ตูน ที่สามารถสื่อได้ถึงคุณสมบัติของสินค้าด้วยความสนุก

Posted On: October 30, 2014

แบรนด์กระเป๋า Skybags ปล่อยภาพยนต์การ์ตูนออกมาเล่าเรื่องถึงคุณสมบัติที่ดี 3 ข้อของกระเป๋าในเวลาเพียง 30 วินาที ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 คลิป แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะเล่าถึงคุณสมบัติของสินค้าจนผู้ชมรู้สึกคล้อยตามได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที [...]

Featured

“2nd Lives” แคมเปญรักษ์โลกที่เปลี่ยนขวด Coca-Cola ให้เป็นของใช้อย่างสร้างสรรค์ถึง 16 แบบ

“2nd Lives” แคมเปญรักษ์โลกที่เปลี่ยนขวด Coca-Cola ให้เป็นของใช้อย่างสร้างสรรค์ถึง 16 แบบ

Posted On: June 09, 2014

“2nd Lives” เป็ฯแคมเปญใหม่ล่าสุดจาก Coca-Cola ที่ถูกเปิดตัวในประเทศเวียดนาม เป็นแคมเปญสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการปล่อยคลิปวีดีโอการใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของ Coca-Cola ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ถึง 16 รูปแบบ เพียงแค่เปลี่ยนฝาขวดเท่านั้นเอง เราก็จะสนุกกับการใช้งานขวดเปล่าที่เอามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ทั้งกับคนทุกเพศ ทุกวัย [...]