s

Latest

แคมเปญรณรงค์ให้คนดื่มน้ำอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนก๊อกน้ำธรรมดา ให้พูดทักทายกับคนทั่วไปได้

แคมเปญรณรงค์ให้คนดื่มน้ำอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยนก๊อกน้ำธรรมดา ให้พูดทักทายกับคนทั่วไปได้

Posted On: September 19, 2014

Partnership for a Healthier America เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพในสหรัฐอเมริกา เปลี่ยนก๊อกน้ำธรรมดาในที่สาธารณะ ให้เป็นก๊อกน้ำพูดได้!!! เพื่อรณรงค์ให้คนใส่ใจเรื่องการดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้น [...]

Featured

“2nd Lives” แคมเปญรักษ์โลกที่เปลี่ยนขวด Coca-Cola ให้เป็นของใช้อย่างสร้างสรรค์ถึง 16 แบบ

“2nd Lives” แคมเปญรักษ์โลกที่เปลี่ยนขวด Coca-Cola ให้เป็นของใช้อย่างสร้างสรรค์ถึง 16 แบบ

Posted On: June 09, 2014

“2nd Lives” เป็ฯแคมเปญใหม่ล่าสุดจาก Coca-Cola ที่ถูกเปิดตัวในประเทศเวียดนาม เป็นแคมเปญสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการปล่อยคลิปวีดีโอการใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของ Coca-Cola ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ถึง 16 รูปแบบ เพียงแค่เปลี่ยนฝาขวดเท่านั้นเอง เราก็จะสนุกกับการใช้งานขวดเปล่าที่เอามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ทั้งกับคนทุกเพศ ทุกวัย [...]