หน้าแรก ความรู้การตลาด Content Marketing กับคุณค่าในการสร้าง Loyalty

Content Marketing กับคุณค่าในการสร้าง Loyalty

69
0

ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์ ดารา หรือ แบรนด์ ก็ตาม สิ่งที่คุณต้องการคือ แฟนๆที่เหนียวแน่น

Content Marketing จะช่วยเพิ่มคุณค่าความภักดีของแฟนคุณให้มากขึ้น หากคุณเข้าใจและมุ่งมั่นใน

การสร้าง Engagement ผ่าน Content ที่น่าสนใจและสม่ำเสมอ

20

ปัจจุบัน Content Marketing ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในตลาดอย่างกว้างขวาง ซึ่งหัวใจหลักของ

เนื้อหาที่ใช้ในการทำ Content Marketing นี้ ต้องมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่น นำเสนอ

ได้อย่างตรงจุด น่าสนใจ และนำไปแชร์ต่อได้ ซึ่งContent ที่ดีนี้สามารถสร้างแรงจูงใจรวมไปถึงสร้างความนิยม

และทัศนคติด้านบวกกับผู้สร้างหรือผู้สื่อสารได้เป็นอย่างดี

Content Marketing เพิ่มคุณค่าและมีอิทธิพลกับ Customer Loyalty  ด้วยกัน 3 ข้อ คือ

1. Stability

ความมีเสถียรภาพ : เมื่อคุณสื่อสาร มอบContentกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ แฟนๆจะเกิดความเชื่อมั่นและเชื่อใจคุณ

ไม่เปลี่ยนแปลง

2. Sustainability

ความยั่งยืน : เมื่อแฟนๆรับรู้และเชื่อใน Content Marketing ที่คุณสร้าง เขาจะยึดมั่นในสารที่คุณสื่อออกไป

และเชื่ออย่างนั้นเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากการย้ำๆซ้ำๆ คุยกับเขาบ่อยๆ ย่อมสร้าง Engagement ที่แข็งแรง

3. Security

ความมั่นคง : แฟนๆจะรู้สึกดีขึ้นกับคุณมากขึ้น เมื่อ Content ที่คุณสื่ออกไปสามารถทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจ

เป็นที่ๆทำให้เขามีความสุข ยิ้มออก

เล่าเรื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำเนื้อหาที่นำเสนอแบบติดตานำไปสู่ความ ติดใจ

SOURCE

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here