หน้าแรก ความรู้การตลาด กลยุทธ์การสร้าง Content ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสร้าง Content ให้มีประสิทธิภาพ

219
0

อีกหนึ่งวิทยายุทธ์จากวิชา Internet Advertising คือ Content Marketing (การตลาดที่เน้นเนื้อหา)

การตลาดที่สรรหาข้อมูลหรือเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบ โดยการทำความเข้าใจกับConsumer Insight

เพื่อการเข้าถึงแก่นของความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ซึ่งต้องพึ่งพากลยุทธ์ต่อไปนี้

11

1. Know Yourself

อะไรคือสิ่งที่แบรนด์อยากให้ผู้บริโภครู้จัก และอยากให้เขารู้จักเราในแบบไหน

2.Know your target

เลือก Segment ที่ดี ,เข้าใจ Target Insight, กลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนที่ความต้องการเขาขาดการตอบสนอง

3.Situation Analysis

Brand / Market / Industry situation วิเคราะห์ให้แน่ชัด ที่ขาดไม่ได้เลยคือ

คุณมีสื่ออะไรอยู่ในมือบ้าง คัดเลือกสื่อที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง แล้วหาประเด็นในการทำ Content Marketing

4.Set a clear objective

หา Content Position ของแบรนด์ให้เจอ วัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นอาจจะเป็นการให้ข้อมูล,ให้ความรู้,แสดงความเป็นผู้นำ

,สร้างความบันเทิง หรือสร้าง Engagement กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความกระจ่างเมื่อคุณสื่อสารออกไป

5.Set content destination

ดู Landscape ของ Social ว่าคุณควรต้องใช้สื่อใดเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้าง Content Marketing

และมองดูว่า จุดเป้าหมายท้ายที่สุดที่ตั้งไว้ สิ่งที่เราได้กลับมาตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้หรือไม่

6.Set a promise

ตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ว่า ..ทำไมเขาต้องอยากอ่าน , ทำไมเขาถึงต้องอยากติดตาม และ คุณให้ประโยชน์อะไรกับเขา

7.Set a personal 

บ่งบอกความเป็นตัวคุณให้ชัดเจนขึ้น โดยขั้นนี้ต้องอาศัยระยะเวลาที่ต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคจะค่อยๆซึมซับ

ความเป็นตัวตนคุณเรื่อยๆจนเด่นชัด

8.Set a landscape

Content ที่ดีควรมีหลายระดับ ค่อยๆปูพื้น สร้างความรู้จัก ความสนิทสนมกับผู้บริโภคเป็นลำดับขั้นตอน

ผ่านสื่อต่างๆที่เราแน่ใจแล้วว่าจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อเข้าหาผู้บริโภค จนเรากลายเป็นคนสำคัญ

ในสายตาผู้บริโภคในที่สุด

– กลยุทธ์การสร้างคอนเทนต์ที่ดีจะเป็นเครื่องมือหลักในการทำการตลาดอนาคตได้ –

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here