หน้าแรก ความรู้การตลาด Infographic ขนาดของรูปภาพที่เหมาะสมบน Social Network ต่างๆ

Infographic ขนาดของรูปภาพที่เหมาะสมบน Social Network ต่างๆ

254
0

Blog-header-image-Social-Media-Cheat-Sheet-2015-790x310

รูปภาพเป็นเนื้อหาประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนเกิดความรู้สึกสนใจ จนอยากติดตามเนื้อหารูปแบบต่างๆ ได้ดี แต่ในการสร้างเนื้อหาที่เป็นรูปภาพนั้น เรื่องของขนาดที่เหมาะสมกับตำแหน่งต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะขนาดจะมีผลกับการเลือกใช้ตัวอักษร ขนาด และสีเพื่อให้เกิดการจดจำข้อความได้ด้วย

เพื่อให้เนื้อหานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า สำหรับปี 2015 นี้ Social Network แต่ละช่องทางมีการอัพเดทขนาดรูปภาพให้มีขนาดเท่าไรบ้าง

2015-social-media-cheatsheet-one-page

เมื่อเรารู้แล้วว่า Social Network แต่ละช่องทางนั้นใช้ภาพขนาดแตกต่างกัน เราก็ควรจะเลือกรูปแบบและข้อความของเนื้อหาให้เหมาะสมกับขนาดภาพของแต่ละช่องทาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดด้วยเช่นกัน

Resource: blogs.constantcontact.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here