หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ Google เตือนภัย วิธีไหนที่คนโดนแฮกข้อมูลมากที่สุด

Google เตือนภัย วิธีไหนที่คนโดนแฮกข้อมูลมากที่สุด

11
0
phishing / a fish hook on computer keyboard with email sign / computer crime / data theft / cyber crime

Google เตือนภัย วิธีไหนที่คนโดนแฮกข้อมูลมากที่สุด เพราะปัจจุบันมีช่องโหว่อยู่มากมายที่อาจทำให้โดนแฮกข้อมูลได้ Google จึงได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงเริ่มเก็บข้อมูลจาก Black market มาเป็นเวลากว่า 1 ปี จนทำให้รู้ว่า กว่า 3,300 ล้านบัญชีผู้ใช้งานนั้นโดนแฮกข้อมูลโดยการอาศัยช่องว่างจาก third-party ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่โดนกันมากที่สุด ถัดมาเป็นวิธี Phishing ซึ่ง 12 ล้านบัญชีผู้ใช้งานโดนแฮกข้อมูลจากวิธีนี้ และสุดท้าย กว่า 788,000 บัญชี ถูกแฮกข้อมูลจากวิธีการใช้ keyloggers

สำหรับถูกแฮกข้อมูลโดยอาศัยช่องโหว่ของ third-party นั้นพบว่า 12% ของผู้ที่ถูกแฮกข้อมุล มักจะเป็นผู้ใช้งาน Gmail ที่ตั้งชื่อเป็น username และอีก  7%, ของผู้ใช้งานบัญชีเหล่านี้ ก็มักจะใช้รหัสผ่าน Gmail เป็นรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานบริการอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้การแฮกข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ถึงแม้ว่า Google เองจะมีระบบการป้องกันเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน แต่ภัยสังคมก็ยังคงคุกคามด้วยวิธีใหม่ ๆ Google จึงได้นำข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในบริการต่อไปด้วย

Resource

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here