หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ Twitter ยอมให้ทวิตข้อความยาวขึ้น เป็น 280 ตัวอักษรแล้ว

Twitter ยอมให้ทวิตข้อความยาวขึ้น เป็น 280 ตัวอักษรแล้ว

16
0

twitter_featured-796x398

เสน่ห์อย่างหนึ่งของการรับข่าวสารทาง Twitter ก็คือการจำกัดข้อความที่ 140 ตัวอักษรเท่านั้น ซึ่งบางภาษาอาจจะติดขัดในเรื่องของตัวสะกดหรือสระที่มีจำนวนมาก ทำให้การเขียนข้อความสั้น ๆ เป็นเรื่องยาก Twitter จึงได้ตัดสินใจเพิ่มจำนวนตัวอักษรให้เป็น 280 ตัวอักษร หลังจากที่ได้เปิดให้ทดลองใช้กับผู้ใช้งานกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งผลที่ได้ก็คือ มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 5% เท่านั้นที่ข้อความมากกว่า 140 ตัวอักษร และมีเพียง 2% เท่านั้นที่พิมพ์ข้อความยาวกว่า 190 ตัวอักษร แปลว่าการทวิตข้อความสั้น ๆ ยังคงเป็นเสน่ห์ที่ผู้ใช้งานต้องการ แต่ถ้าถ้าทวิตได้ยาวขึ้นอีกนิดก้น่าจะรองรับผู้ใช้งานกลุ่มน้อยได้ด้วย โดยจะเริ่มเปิดให้ทวิตกันได้ 280 ตัวอักษรพร้อมกันทั่วโลก จะมีเพียงภาษาจีน, ญี่ปุ่นและเกาหลีเท่านั้นที่ยังทวิตข้อความได้ 140 ตัวอักษร

Resource

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here