หน้าแรก ความรู้การตลาด 34 เหตุผลที่ทำให้ content marketing campaigns ของคุณล้มเหลว

34 เหตุผลที่ทำให้ content marketing campaigns ของคุณล้มเหลว

103
0

ContentMarketingCampaignsFail

การนำเสนอเนื้อหาของแบรนด์ในแต่ละแคมเปญนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะรอบตัวของผู้บริโภคต่างถูกล้อมรอบด้วยเนื้อหามากมาย ทำให้หลายๆ แบรด์ยอมทุ่มงบประมาณเพื่อให้แคมเปญประสบความสำเร็จ แต่ยิ่งทุ่มงบมากเท่าไหร่ ยิ่งเหมือนการทิ้งเงินลงแม่น้ำมากเท่านั้น และนี่คือ 34 เหตุผลที่จะช่วยบอกว่า เพราะอะไร Content Marketing Campaigns จึงล้มเหลว

 1. เนื้อหาไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในตัวเอง จึงไม่สามารถจูงใจผู้ซื้อได้
 2. ไม่นำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะสิ่งที่มีอยู่แล้ว สามารถนำมาสร้างเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพได้
 3. ไม่วางแผนการสร้างเนื้อหาและการนำไปใช้ให้สอดคล้องกัน ตลอดจนการวิเคราะห์ประประเมินผลของเนื้อหานั้นๆ ด้วย
 4. ไม่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาไปสู่การซื้อขาย
 5. เนื้อหาไม่ละเอียดเพียงพอกับที่ผู้บริโภคต้องการ
 6. ไม่วางแผนกลยุทธ์ในการเปิดตัวแคมเปญ
 7. กลุ่มเป้าหมายอยู่ในตลาดที่กว้างเกินไป ทำให้เนื้อหาไม่สามารถไปถึงผู้บริโภคได้
 8. เนื้อหามีความแปลกแตกต่างมากเกินไป
 9. สร้างเนื้อหาโดยมีหลักการจัดการที่ดี หรือไม่เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค
 10. สร้างเนื้อหามาเพื่อการการขายเพียงอย่างเดียว ไม่ได้รองรับการต่อยอดส่วนอื่นๆ
 11. นำเสนอเนื้อหาในเวลาที่ผิด
 12. มีปัญหาในด้านของการแบ่งปันเนื้อหา
 13. เนื้อหาไม่มีความยืดหยุ่นสำหรับแฟลตฟอร์มอื่นๆ
 14. เนื้อหาไม่มีจุดพลิกผันที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจ
 15. เนื้อหาไม่มีคีย์เวิร์ดหรือคำพูดที่ทำให้ติดหูหรือติดปากได้
 16. หน้า Landing Page ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้
 17. ไม่มีข้อมูลการติดต่อให้ผู้บริโภคติดต่อกลับทำให้ผู้บริโภค ทำให้โอกาสซื้อขายลดลง
 18. เนื้อหาที่นำเสนอไม่ถูกจริต หรือไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 19. ไม่มีการทำสำรวจ A/B Testing เพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภค
 20. เนื้อหาเข้าใจยากเกินไป หรือไม่มีประโยชน์สำหรับผู้บริโภค
 21. ใช้ศิลปะเข้ามามีส่วนร่วมมากเกินไป ทำให้ขาดเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจ
 22. คาดหวังกับสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากเกินไป
 23. ไม่เข้าใจการใช้งาน Social Media อย่างแท้จริง
 24. ผู้มีอำนาจตัดสินใจยังไม่เข้าใจเนื้อหาของแคมเปญ
 25. ทีม Content Marketing ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักมากเกินไปจนลืมส่งงานตามเวลา
 26. ทีมงานไม่มีพรสวรรค์ในด้านนี้ หรือมีประสบการณ์ไม่มากพอ
 27. ขาดการสนับสนุนผลงาน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
 28. เนื้อหาไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค
 29. ลอกเลียนแบบเนื้อหาผู้อื่นมา
 30. ไม่มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
 31. ทำงานเร็วเกินไปจนขาดการตรวจทานให้ดี
 32. ไม่มีการติดตามและปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามกระแส หรือติดตามผลเพื่อนำไปพัฒนาต่อ
 33. เนื้อหาไม่น่าจูงใจ ไม่มีเนื้อหาสาระดีๆ ที่ผู้บริโภคต้องการ
 34. เนื้อหาไม่ส่งเสริมการค้นหา (SEO)

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมกลับไปสำรวจดูว่า ข้อไหนที่เรายังผิดพลาดอยู่ แล้วรีบค้นหาแนวทางเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ดี มีประสิทธิภาพกันนะคะ

Resource: prdaily.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here