หน้าแรก ความสำเร็จ หลักการและพื้นฐานของการเขียนที่ดี ควรมีอะไรบ้าง

หลักการและพื้นฐานของการเขียนที่ดี ควรมีอะไรบ้าง

552
1

การเขียน

การเขียน เป็นการสร้างเนื้อหารูปแบบหนึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้วใครๆ ก็สามารถสร้างเนื้อหาของตัวเองขึ้นมาได้ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนให้ดีเด่นเหมือนใคร แต่ขอให้มีหลักการที่ดีที่เป็นพื้นฐานของการเขียน ซึ่งประกอบไปด้วย

  • ต้องรู้จุดประสงค์ในการเขียน เขียนเพื่ออะไร เขียนให้ใครอ่าน และต้องการบอกอะไรในงานเขียนนี้บ้าง
  • ต้องมีโครงร่าง หรือที่เราเรียกว่า outline ของสิ่งที่จะเขียน การมีโครงสร้างของเนื้อหา จะทำให้เราสามารถลำดับเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น มีความต่อเนื่องของเนื้อหา มีเหตุผลชวนให้คิดและน่าติดตาม ซึ่งจะทำให้เราเขียนได้เร็วขึ้น และยังสามารถเพิ่มเติมประเด็นใหม่ๆ ภายหลังได้โดยไม่กระทบเนื้อหาส่วนอื่นๆ อีกด้วย
  • มีข้อเท็จจริงประกอบ เช่นข้อคิดอ้างอิง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเนื้อหาพื้นฐานหรือข้อมูลหลัก ที่เป็นรากของความคิด ที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิด เมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปต่อยอดได้ต่อไป
  • มีสไตล์เป็นของตัวเอง ซึ่งบางคนอาจบรรยายได้ดี บางคนเลือกใช้คำได้สวย อ่านแล้รู้สึกดี มีพลัง อ่านแล้วน่าประทับใจทำให้อยากอ่านต่อไปเรื่อยๆ
  • มียิ้มที่มุมปาก นั่นหมายถึงการเขียนให้น่าอ่าน น่าฟัง ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะต้องรู้ว่าและเข้าใจในเนื้อหาได้ดี และคิดต่อได้ว่าต้องทำอย่างไรต่อไป

การเขียนเป็น ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ตัวอักษร บางครั้งอาจเขียนด้วยภาพ เขียนด้วยเสียง หรือเขียนด้วยสีก็ตาม เหล่านี้เป็นการเขียนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับรู้ด้วยประสาทอื่นๆ นอกเหนือจากสายตา ทำให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและประทับใจในสิ่งที่ได้รับรู้ จนเกิดความรู้สึกคล้อยตามและอยากมีส่วนร่วม

ที่มา: หนังสือ Media Agency In Digital Age เล่ม 1

1 ความคิดเห็น

  1. […] 2. เขียนหนังสือเป็น (Academic Writing) เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนเขียนหนังสือเป็นแล้วจะน่าอ่าน น่าติดตามเสมอไป ความน่าเชื่อถือ และความเข้าใจง่ายของเนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนำเสนอจะต้องดึงดูดใจคนอ่านให้เกิดความรู้สึกร่วมได้ ซึ่งสไตล์การเขียนของแต่ละคน เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนใคร ขอแค่มีองค์ประกอบพื้นฐานครบถ้วนก็พอ […]

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here