หน้าแรก ความสำเร็จ คุณสมบัติ 9 ประการของคนที่ทำงาน Media Agency ควรมี

คุณสมบัติ 9 ประการของคนที่ทำงาน Media Agency ควรมี

279
0

social-media-marketing-digital-impact-agency

ธุรกิจโฆษณาเป็นงานที่ต้องผลิตผลงานที่มีความสอดรับกับฝ่ายต่างๆ เช่นการตลาดและการขาย คนที่จะต้องมาทำงานในด้านนี้ นอกจากความชอบแล้ว ยังจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะเฉพาะตัวหลายด้าน เพื่อที่จะดูแลรายละเอียดของงานได้ตรงตามเป้าหมาย และคนที่องค์กรเหล่านี้ต้องการตัว มักจะต้องมีคุณสมบัติ 9 ข้อดังนี้

1. การเป็นผู้รู้ (Knowledge) นอกจากความรู้เฉพาะทางที่หาได้จากในตำราแล้ว การเป็นผู้รู้ ยังต้องรู้จักนำความรู้ที่มีมาต่อยอดให้กับการทำงาน ต้องรู้ให้ลึก รู้ให้จริง และควรรู้ให้กว้างว่าอะไรที่จะมีผลกระทบกับงาน ทั้งทางตรง ทางอ้อม ในแง่บวกและแง่ลบ รวมถึงควรมีความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อสังคม หรือเศรษฐกิจ เพื่อการมองเห็นโอกาสใหม่ๆ ก่อนใคร

2. เขียนหนังสือเป็น (Academic Writing) เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนเขียนหนังสือเป็นแล้วจะน่าอ่าน น่าติดตามเสมอไป ความน่าเชื่อถือ และความเข้าใจง่ายของเนื้อหา รวมถึงรูปแบบการนำเสนอจะต้องดึงดูดใจคนอ่านให้เกิดความรู้สึกร่วมได้ ซึ่งสไตล์การเขียนของแต่ละคน เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนใคร ขอแค่มีองค์ประกอบพื้นฐานครบถ้วนก็พอ

3. เป็นคนรู้และนำกระแส (Trend Watcher) เป็นคนช่างสังเกตสิ่งรอบตัว ชอบเที่ยว ชอบอ่าน ชอบฟังเรื่องแปลกๆ เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิต สามารถนำเรื่องราวต่างๆ มาต่อเป็นจิ๊กซอว์จนเกิดเป็นภาพใหม่ได้ เมื่อเข้าใจกระแสการเปลี่ยนแปลง มองให้ลึก มองให้มีทิศทาง จะทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดและมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่

4. เห็นความงามในศิลปะ (Art Appreciation) การสื่อสารโฆษณา เป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ เพื่อสร้างผลงานให้เกิดความแตกต่าง คนที่ทำงานในธุรกิจโฆษณา ไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตาม จะต้องมีศิลปะเป็นทุน โดยเฉพาะฝ่ายครีเอทีฟ ที่จะต้องมีศิลปในการดัดแปลงเนื้อหาให้ออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูด การเขียน สไตล์ของตัวหนังสือ การแทรกแบรนด์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานต่างๆ อย่างถูกที่ ถูกเวลา และมีความโดดเด่นอย่างชัดเจน

5. มีศิลปะในการพูด (Art of Speaking) งานโฆษณานี้ นอกจากจะต้องคิดเป็น เขียนเป็นแล้ว ยังต้องเป็นนักพูด นักขายที่เก่งอีกด้วย เพราะงานโฆษณาเป็นเรื่องของการขายไอเดียที่ไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งต้องอาศัยความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะขายไอเดียนั้นได้ การนำเสนอแผนการใช้สื่อด้วยงบประมาณหลักล้าน หรือร้อยล้าน จึงต้องมีลำดับการพูดที่ดี นั่นคือ

 • มีข้อเท็จจริง (Fact) เป็นพื้นฐาน
 • มีจุดประสงค์ มีเป้าหมาย (Objective)
 • มีแนวทาง (Direction) ตั้งอยู่บนระบบความคิดที่ดี มีความต่อเนื่อง มีที่มาที่ไป รวมถึงจุดหมายปลายทางด้วย
 • มีทางเลือก (Option หรือ Alternative) ลูกค้ามีทางออกที่ลูกค้าเลือกเองได้ สามารถคิดหรือตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานคำแนะนำของเรา
 • เทคนิคการพูด (Persuasion) ต้องดูจริงจัง ไม่แอบแฝง สามารถโน้มน้ามใจได้อบ่างมีเหตุผล นั่นหมายถึงเราต้องชำนาญในการพูดแบบชักจูงใจ
 • ต้องจบเป็น ปิดการขายให้ได้ (Close Sale) ไม่พูดเย่นเย้อ ไม่หลงประเด็น หรือกลายเป็นประเด็นใหม่จนต้องชลอการตัดสินใจนี้ออกไป

6. รับผิดชอบในงาน (Accountability) ซึ่งไม่ใช่แค่การรับผิดชอบงานที่ต้องทำตามหน้าที่เท่านั้น แต่หมายถึงการเป็นเจ้าของในงานนั้นๆ ด้วย นั่นหมายถึงการรับผิดและรับชอบในงานที่ทำ ซึ่งจะต้องดูแลงานตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่ว่าจะมีผลกระทบออกมาในแง่บวกหรือลบก็ต้องดูแลต่อไป ถึงจะเรียกว่ารับผิดชอบ ซึ่งจะมีขั้นตอนดังนี้

 • งานเสร็จตามเป้าหมาย
 • ผู้ร่วมงานมีความสุข
 • งานเดินก้าวหน้าต่อไป ไม่สะดุด
 • สร้างผลกำไรให้องค์กร
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

แต่ในขณะเดียวกัน ต้องไม่เอาเปรียบแรงงาน ไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก แบ่งพรรค แบ่งพวก ไม่ผิดวินัย ไม่เลี่ยงกฎหมาย และไม่ฝืนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ หรือสวนกระแสสังคม ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และการยอมรับ ซึ่งจะทำให้ทุกคนพอใจในผลงานร่วมกัน

7. สร้างความน่าเชื่อถือ (Trust) การทำงานอาชีพโฆษณา เป็นการขายความคิด ขายไอเดีย ขายความเป็นไปได้ ขายการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์และสร้างผลกำไรกลับมา เราจึงต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า งานนี้เป็นงานที่ผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีแล้ว สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูดความสนใจผู้พบเห็น ช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามได้ จนกระทั่งเชื่อว่า นี่คือการลงทุนที่ดี มีความสมเหตุสมผล

8. มีความคล่องตัว (Flexibility) หมายถึงความสามารถในการทำงานภายใต้สภานการณ์ทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวและจิตใจให้รักษาคุณภาพผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งจะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และสามารถที่จะหลบเลี่ยงเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ได้แบบไม่ต่อต้านสังคม

9. บุคลิกดี (Personality) แน่นอนว่าคนสวย คนหล่อ ย่อมได้เปรียบเวลาที่ไปสัมภาษณ์งาน แต่นั่นไม่ใช่บุคลิกภาพที่แท้จริงของคนๆ นั้นทั้งหมด บุคลิกภาพที่ว่านี้จึงไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงลักษณะประจำตัวที่แสดงออกมา ไม่ว่าจะด้านความคิด มุมมอง การแสดงออกทางกาย คำพูดที่ใช้ และอื่นๆ ที่สามารถนำมาประกอบให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของคนๆ นั้น

ที่มา: หนังสือ Media Agency In Digital Age เล่ม 1

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here