หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ Facebook แก้ปัญหาข่าวปลอมด้วยการ Related Articles เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นมุมมองของข่าวสารจากหลาย ๆ แหล่งข่าว

Facebook แก้ปัญหาข่าวปลอมด้วยการ Related Articles เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นมุมมองของข่าวสารจากหลาย ๆ แหล่งข่าว

132
0

related-articles-test

หลังจากที่ Facebook พยายามแก้ปัญหาข่าวปลอมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเฟซบุ๊คงัดฟีเจอร์ Related Articles ที่มีหน้าที่แนะนำบทความใกล้ใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้มาลองช่วยแก้ปัญหาข่าวปลอม

วิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจและใกล้เคียงกับที่เราสนใจในหน้า News Feed โดยให้เนื้อหาประเภทเดียวกันแสดงผลขึ้นมาในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เห็นมุมมองของเนื้อหาประเภทเดียวกันจากหลาย ๆ แหล่งข่าว แต่ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในขั้นตอนทดลองที่กำลังรอการประเมินผลต่อไป

Resource

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here