หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ Twitter เริ่มเปลี่ยนภาพ Avatar ใหม่ เปลี่ยนจากรูปไข่เป็นรูปคนเพื่อบ่งบอกตัวตนของผู้ใช้งานมากขึ้น

Twitter เริ่มเปลี่ยนภาพ Avatar ใหม่ เปลี่ยนจากรูปไข่เป็นรูปคนเพื่อบ่งบอกตัวตนของผู้ใช้งานมากขึ้น

95
0

Avatar-Blog5-Final

Twitter เริ่มเปลี่ยนภาพ Avatar ใหม่ เปลี่ยนจากรูปไข่เป็นรูปคนเพื่อบ่งบอกตัวตนของผู้ใช้งานมากขึ้น สามารถแยกเพศชายหญิงได้อย่างชัดเจน ช่วยให้เราเห็นสัดส่วนของจำนวนผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น

Avatar-Blog1-Years

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน Twitter มีการเปลี่ยนแปลงภาพ Avatar มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด Twitter ได้ตัดสินใจเปลี่ยนจากภาพไข่มาเป็นภาพคน เพื่อแยกตัวตนของผู้ใช้ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ซึ่งภาพก็จะมีให้เลือกทั้งชายและหญิง เพราะภาพประจำตัวนั้นถือเป็นการบ่งบอกความเป็นตัวเองของผู้ใช้งาน แต่สำหรับบางคนที่คิดว่าไม่สำคัญหรือชอบภาพเดิมของ Twitter อยู่แล้ว แล้วไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวใด ๆ ก็อาจเสี่ยงให้ระบบมองเห็นเป็นสแปมได้

Avatar-Blog4-Progress

Resource

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here