หน้าแรก ความรู้การตลาด แนวโน้ม 3 ประการ เพื่อพัฒนาธุรกิจเข้าสู่อาเซียน

แนวโน้ม 3 ประการ เพื่อพัฒนาธุรกิจเข้าสู่อาเซียน

62
0

Screen Shot 2014-12-22 at 07.39.45

จากรายงานการวิจัยของสถาบัน Mc Kinsey ได้พูดถึงกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจให้พร้อมเข้าสู่อาเซียนในอนาคต ซึ่งหัวใจหลักของการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพสูงสุดเพื่อรองรับการขยายตัวนั้น มีอยู่ 3 ประการนั่นคือ

Screen Shot 2557-12-21 at 12.53.23 PM

ข้อแรกคือจะต้องมีการพัฒนาการค้าและพาณิชย์ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนั้นมีอัตราส่วนอยู่ที่ 24% เมื่อเทียบกับฝั่งอเมริกาเหนือ (NAFTA) หรือแถบยุโรป (EU) ที่มีสถิติการทำธุรกิจค้าขายด้วยกันมากถึง 40% และ 59% นั่นหมายความว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นในแถบประเทศเดียวกัน มีลูกค้า มีตลาดที่เกื้อหนุนหรือเป็นหนึ่งเดียวกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น ฐานการผลิตที่อาจจะมีการซื้อขายร่วมกัน ตลอดจนการกระจายสินค้าร่วมกัน แต่ประเทศใดจะสามารถดึงเม็ดเงินเข้าประเทศได้มากกว่า ก็ขึ้นอยู่กับว่า ประเทศไหนจะมี Productivity สูงกว่า การเป็นประเทศที่ล้าหลัง ซึ่งแน่นอนว่า ความล้าหลังย่อมทำให้ Productivity ตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือความเชื่อผิดๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับการทำงาน เช่น หากมีการทุจริตเกิดขึ้น เท่ากับว่าบริษัทก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน

Screen Shot 2557-12-21 at 12.53.37 PM

 

ข้อที่ 2 คือ อัตราการขยายตัวของประชากรเมืองที่มาพร้อมกับอำนาจการจับจ่ายใช้สอย จากเดิมที่เคยมีประชากรเพียง 81 ล้านคน หากมีการขยายตัวเป็น 163 ล้านคน นั่นหมายถึงอำนาจการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสาร ที่พักอาศัย ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนทั้งสิ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ถึง 930,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียว

Screen Shot 2557-12-21 at 12.53.50 PM

และสำหรับข้อสุดท้าย เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะต้องเปิดรับและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านของการเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆ ที่ปัจจุบันมีข้อมูลที่ถูกรับส่งผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมหาศาลและถูกรับส่งกันด้วยความรวดเร็ว เราจึงต้องรู้จักใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจให้มากที่สุด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจด้วย

Resource: mckinsey.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here