หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ เดนาลีเพรสทีจ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ส่งมอบโครงการ “รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม” ณ ร.ร.บ้านแก้วเพชรพลอย

เดนาลีเพรสทีจ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ส่งมอบโครงการ “รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม” ณ ร.ร.บ้านแก้วเพชรพลอย

193
0

denali1

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] นำโดยคุณอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ประธานกรรมการ และคุณศิรดา เทียมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมพนักงานส่งมอบโครงการ ‘รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม’ ให้กับโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายวิเชษฐ นวนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย และ ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและระดมทุน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประทศไทย พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

สำหรับโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย อยู่ในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่อำเภอตาพระยา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.6 มีนักเรียนทั้งหมด 144 คน ในจำนวนนี้มีเด็กชาวกัมพูชาเข้ามาเรียนด้วย ทำให้งบประมาณด้านอาหารกลางวันไม่เพียงพอ ส่งผลให้เด็กมีร่างกายไม่สมบูรณ์ตามวัย สุขภาพอ่อนแอ และขาดสมาธิในการเรียน รวมถึงหนังสือในห้องสมุดส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่ได้รับบริจาค มีเนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก และบางส่วนขาดชำรุด ทำให้จำนวนหนังสือที่ใช้ได้จริงไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน

denali2

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] จึงได้สนับสนุนโครงการ ‘รักการอ่าน เข้าใจการออม และประโยชน์จากเกษตรกรรม’ เป็นเงินจำนวน 100,484 บาท ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการทำแปลงเกษตรปลูกผัก และเลี้ยงปลานิล กบ เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน ส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี และมีรายได้หมุนเวียนจากการเลี้ยงปลา และขายกบสำหรับอาหารกลางวัน

denali3

ภายในงานผู้บริหารและพนักงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จำกัด [Denali] ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กบ และหว่านเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมทั้งมอบหนังสือนิทานที่ปลูกฝังด้านการออมให้กับทางโรงเรียนเพื่อเสริมทักษะด้านการอ่าน และเพิ่มทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในการดำรงชีวิต

http://denali-asset.com/บลจ-เดนาลี/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here