หน้าแรก ความรู้การตลาด CSV (Creating Shared Value) การสร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน แต่ยังคงการแข่งขันของธุรกิจ

CSV (Creating Shared Value) การสร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน แต่ยังคงการแข่งขันของธุรกิจ

982
0

หลายๆ คนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า CSR (Corporate Social Responsibility) กันเป็นอย่างดี แต่ถ้าพูดถึงคำว่า CSV (Creating Shared Value) บ้างล่ะ นักการตลาดหลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำๆ นี้สักเท่าไหร่ ซึ่งมีหลายองค์กรวางแผนที่จะยกระดับการทำตลาดแบบ CSR มาเป็น CSV ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นของการทำตลาดด้วยกลยุทธ์ที่ถูกประยุกต์ใช้มาจาก CSR

ซึ่งแนวคิดของคำว่า CSV นั้นเริ่มมาจาก Porter Michael E. แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่โด่งดังในเมืองไทยด้วยกลยุทธ์ทางด้านการแข่งขัน (COMPETITIVE STRATEGY) และเป็นผู้นำกฎการแข่งขันมาเชื่อมโยงกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ซึ่ง Porter Michael E. เคยพูดถึงแนวคิด triple bottom line ไว้ว่า ธุรกิจจะก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ก็ต้องยอมรับว่า “triple bottom line อาจเป็นได้แค่แรงบันดาลใจเท่านั้น แต่ creating shared value (CSV) จะเป็นการสร้างวิธีการ หรือรูปแบบการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มให้แก่สังคมและผู้ถือหุ้นได้จริง

shared-value-b

CSV (Creating Shared Value) จึงกล่าวได้ว่า เป็นการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกันในสังคม เป็นการสร้าง “คุณค่า” เหนือ “คุณค่า” ซึ่งหลายบริษัทที่เคยประสบกับปัญหาที่ว่า ทำ CSR แล้วไม่สามารถวัดผลถึงสิ่งที่ได้รับกลับมายังองค์กร หรือในแง่มุมของสิ่งที่สังคมได้รับ ซึ่งต้องยอมรับว่า CSR นั้นเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งต้องยอมรับว่า หลายๆ องค์กรทำ CSR เพื่อแสดงความเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล และในหลายๆ องค์กรก็ทำเพราะถูกบีบด้วยเหตุผลของเศรษฐกิจโลก ที่บริษัทต่างชาติจะดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่มาตรฐานด้านแรงงาน สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อมฯ เท่านั้น จึงทำให้บริษัทไทยโดยเฉพาะธุรกิจส่งออก จำเป็นต้องพัฒนาแนวคิดการทำ CSR เข้ามาใช้ในบริษัทของตน

CSV (Creating Shared Value) จึงเป็นการยกระดับของการทำ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยใช้หลักการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ด้วย ตัวอย่างเช่น การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรในพื้นที่ที่ขาดการพัฒนา หน้าที่ขององค์กรที่ประกอบธุรกิจนั้น จะต้องหาซื้อวัตถุดิบที่ราคาถูกที่สุด แต่ด้วยหลักการของ CSV นั้นจะเปลี่ยนจากการซื้อวัตถุดิบในราคาที่ต่ำสุดมาเป็นการเข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านั้นให้สามารถปรับปรุงคุณภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ทำให้เกษตรกรได้รับผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ หรือในปริมาณที่มากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันในรูปแบบของธุรกิจไปพร้อมๆ กับการมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ด้อยพัฒนา

ซึ่งนี่คือหลักการและแนวคิดของการทำธุรกิจที่ต่อยอดมาจาก CSR ซึ่งเป็นการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆ จากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายในสังคม

ข้อมูลอ้างอิงจาก muwac.mahidol.ac.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here