หน้าแรก ความรู้การตลาด Infographic: แนวทางการวัดผลการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทางการตลาด

Infographic: แนวทางการวัดผลการใช้สื่อโซเชียลมีเดียทางการตลาด

53
0

5-steps-to-effective-social-media-measurement-infographic-header

ข้อดีของการทำตลาดด้วยโซเชียลมีเดีย คือสามารถที่จะวัดผลได้เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด แต่เชื่อว่าหลายๆ ท่านอาจจะยังงงกับหลักการวัดผลที่ถูกต้อง วันนี้ก็เลยเอา Infographic หลักการประเมินผลของการใช้โซเชียลมีเดียทำตลาด ซึ่งเป็นการสรุปอย่างสั้นๆ และเข้าใจง่าย ลองไปดูรายละเอียดกันค่ะ

1. Align Your Objectives จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน และจะต้องสามารถวัดผลได้ด้วยหลักการ SMART

  • Specific: กำหนดสิ่งที่คุณต้องการ จากการใช้โซเชียลมีเดียนี้
  • Measurable: สิ่งที่ต้องการ จะต้องสามารถวัดผลได้เป็นตัวเลข
  • Achievable: กำหนดเป้าหมายของการกระทำที่ชัดเจน เช่นต้องการเพิ่มยอด Like จากเท่าไหร่ เป็นเท่าไหร่
  • Relevant: เป้าหมายที่กำหนด ควรสอดคล้องกับภาพรวมของแผนการตลาดทั้งหมด
  • Timed: กำหนดช่วงเวลาที่แน่นอน

2. Measure Reach and Share of Conversation การวัดผลเพื่อดูประสิทธิภาพของการใช้โซเชียลมีเดีย จะต้องประเมินกันด้วยยอด Reach และ Share of Conversation ประกอบการประเมิน เพื่อตรวจสอบให้ลึกถึงอัตราการรับรู้ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

  • Reach: หมายถึงอัตราการเข้าถึงของเนื้อหาว่ามีคนเห็นแคมเปญหรือโฆษณาบนโซเชียลมีเดียกี่คน โอกาสการรับรู้มีมากน้อยแค่ไหน โดยวัดค่าออกมาเป็นตัวเลข
  • Share of Conversation: เป็นตัวเลขที่บอกถึงปริมาณการพูดถึงแบรนด์ โฆษณาหรือบอกต่อถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดีย โดยคิดค่าเฉลี่ยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์

3. Measure Conversions and Sales เป็นการวัดผลที่จะต้องประเมินการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เช่นยอดขายที่ได้รับกลับมาจากช่องทางออนไลน์

4. Track and Measure Your Leads เป็นการติดตามผลการตอบรับว่า หลังจากที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียวแล้ว ได้รับผลตอบรับกลับมาอย่างไร มีคนมาถามหาสินค้าหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากโซเชียลมีเดียมากน้อยแค่ไหน

5. Measure Your Cost Savings เป็นการประเมินผลว่าหลังจากใช้โซเชียลมีเดียแล้ว สามารถลดต้นทุนในด้านต่างๆ ได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อดูว่าแบรนด์ควรลงทุนกับการใช้โซเชียลมีเดียแค่ไหน

5-steps-to-effective-social-media-measurement-infographic

Resource: digitalinformationworld.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here