หน้าแรก ความสำเร็จ กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 19 “กลฟ้าสนั่นสียง” บุกตะลุยรวดเร็วอย่างเฉียบพลับ

กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 19 “กลฟ้าสนั่นสียง” บุกตะลุยรวดเร็วอย่างเฉียบพลับ

26
0

samkok-27s

ในกลยุทธ์ที่แล้ว เราว่ากันด้วยเรื่องของการปั่นป่วนคู่แข่งเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับข้าศึก แต่ในครั้งนี้ เราจะว่ากันด้วยเรื่องของ…

กลยุทธ์ กลฟ้าสนั่นสียง

“กลชื่อฟ้าสนั่นเสียง……….เรียงพลพยุหกำหนด
กดประกาศถึงตาย…………………หมายให้รู้ถ้วนตน
ปรนปันงานณรงค์………………….ยวดยงกล่าวองอาจ
ผาดกำหนดกดตรา………………..ยามล่าอย่าลืมตน
ทำยุบลสีหนารท…………………..ดุจฟ้าฟาดแสงสาย
สำแดงการรุกรัน…………………..ปล้นปลอมเอาชิงช่อง
ลวงเอาบุรีราชเสมา………………..ตรารางวัลเงินทอง
ปองผ้าผ่อนแพรพรรณ…………….ยศอนันต์ผายผูก
ไว้ชั่วลูกชั่วหลาน…………………..การช้างม้าพลหาญ
ใช้ชำนาญการรบ…………………..สบได้แก้จงรอดราษฏร์
ดุจฟ้าฟาดเผาผลาญ……………….แต่งทหารรั้งรายเรียง
เสียงคะเครงคะคร้าน………………ทังพื้นป่าคะครัน
สนั่นฆ้องกลองไชย………………..สรในสรรพแตรสังข์
กระดึงดังฉานฉ่า……………………ง่อนงาช้างรายเรียง
เสียงบรรณพาคร้านครั่น……………กล่าวกลศึกนั้น

ชื่อฟ้าสนั่นเสียง”

กลยุทธ์นี้เปรียบได้ถึงการใช้กองกำลังทหารบุกข้าศึกอย่างรวดเร็ว พร้อมกับตีฆ้องร้องป่าวประกาศสร้างเสียงดังเพื่อข่มขวัญข้าศึกให้สูญเสียกำลังใจที่จะต่อสู้ เสมือนเด็กที่ตกใจกลัวเสียงฟ้าร้อง

เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการตลาด เราจะต้องทำการจู่โจมทุกช่องทางอย่างสอดคล้อง โดยเฉพาะการประโคมสื่ออย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง เพื่อเป็นการข่มขวัญและกำลังใจคู่แข่ง และยังเป็นการดึงความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นยอดขายได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การตลาดอื่นๆ ร่วมด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here