หน้าแรก ความสำเร็จ ธุรกิจครอบครัวไทย ควรมีการวางแผนถ่ายโอนกิจการล่วงหน้า

ธุรกิจครอบครัวไทย ควรมีการวางแผนถ่ายโอนกิจการล่วงหน้า

141
0

Communication Gap

ธุรกิจครอบครัวไทยในหลายๆอุตสาหกรรม ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะธุรกิจครอบครัวมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาช้านาน และยังมีส่วนผลักดันให้ตลาดเศรษฐกิจของประเทศเติบโตจนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึึ่งมูลค่าธุรกิจครอบครัวไทยยังสูงถึงเกือบ 30 ล้านล้านบาท และมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นธุรกิจครอบครัว หรือบริหารกิจการโดยบุคคลในครอบครัว มากถึง 50.4% แต่ปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างคนในครอบครัว หรือ Communication Gap ยังคงเป็นปัจจัยภายในที่น่ากังวลสำหรับธุรกิจครอบครัว เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุด

เพราะสังคมไทยในปัจจุบัน มักหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือพูดจากันอย่างตรงไปตรงมา ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่เริ่มมาจากความคิดเห็นของคนแต่ละ Generation มักคิดเห็นไม่ตรงกัน จึงอาจทำให้ดูเหมือนว่าไม่ให้เกียรติผู้อาวุโส แต่ยิ่งมีการสื่อสารกันน้อย ยิ่งทำให้ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกครอบครัว เกิดความขัดแย้งและคับข้องใจสะสมอย่างไม่จำเป็นเลย

การสืบทอดกิจการจึงต้องมีการวางแผนร่วมกันล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ ยิ่งถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางที่ไม่ได้มีสายป่านหรือฐานของการลทุนที่มั่นคงเพียงพอ รวมถึงกระบวนการจัดการที่จะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไป และพร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนกับธุรกิจขนาดใหญ่ การสื่อสารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการถ่ายทอดกิจการจากรุ่นสู่รุ่น

ธุรกิจไม่ได้เติบโตได้ด้วยการตลาด หรือการบริหารเพียงอย่างเดียว แต่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่จะส่งผลถึงกันอย่างสอดคล้อง ซึ่งแผนการตลาด ก็ต้องอาศัยแผนการบริหารและการจัดการที่ดีด้วย การสื่อสารของคนแต่ละรุ่น จะทำให้่เกิดการแลกเปลี่ยนและเข้าใจถึงกลไกของตลาดและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวที่สุด คือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละ Generation

การสื่อสารที่ดี และมากพอ จึงเป็นรากฐานของการวางแผนโอนถ่ายกิจการล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี

Resource: manager.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here