หน้าแรก ความรู้การตลาด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในกลุ่ม Gen C น่ากลัวกว่า Gen Y อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในกลุ่ม Gen C น่ากลัวกว่า Gen Y อย่างไร

250
0

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของประชากร อาจส่งผลกระทบกับธุรกิจเกือบทุกประเภทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้ หลายประเทศก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในกลุ่ม Gen ต่างๆ ซึ่งใครจะอยู่ในกลุ่ม Gen ไหนกันบ้าง สามารถดูได้จาก “ที่นี่” ได้เลยค่ะ

Generation_C

คนที่อยู่ในกลุ่ม Gen Y หรือ Millennials คือคนที่เกิดในช่วงปีพศ. 2523-2540 ซึ่งจะมีพฤติกรรมที่โดดเด่นในด้านของการเสพข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่มีความหลากหลาย และนิยมการเสพสื่อพร้อมกันอย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่นดูทีวีไปด้วย ก็ยังอ่านข่าวจากทวิตเตอร์ไปด้วยเป็นต้น คนกลุ่มนี้จะมีการเปลี่ยนสื่อที่ใช้ต่างๆ ถึง 27 ครั้งต่อชั่วโมง (ในชั่วโมงที่ไม่ได้ทำงาน)

แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือคนที่อยู่ในกลุ่ม Gen C  ซึ่งจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกันกับคนกลุ่ม Gen Y แต่คนกลุ่มนี้ไม่ได้มีอายุน้อยเหมือนพวก Gen Y แต่เป็นพวก Baby Boomers หรือ Gen X ที่มีอายุมากกว่า Millennials แต่มีพฤติกรรมเสพติดเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แพ้กลุ่ม Gen M ดังนั้น จึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Gen C โดยตัว C นั้นย่อมาจาก Connected ที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับเพื่อนฝูงหรือเครือข่ายต่างๆ ตลอดเวลา

จากผลการสำรวจของ Nielsen และ IBM พบว่ากลุ่มคนที่เป็น Gen X และ Baby Boomer จะมีพฤติกรรมในการการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แทบจะไม่น้อยกว่ากลุ่ม Millennials เลย ซึ่งร้อยละ 27 เป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-34 ร้อยละ 28 เป็นพวกที่มีอายุระหว่าง 35-49 และร้อยละ 22 มีอายุระหว่าง 50-64

ความน่าสนใจและน่ากลัวของคนกลุ่ม Gen C ก็คือ ถ้าเรามัวแต่มุ่งให้สนใจแต่กลุ่ม Millennials หรือ Gen Y เพียงอย่างเดียว เราอาจจะละเลยต่อคนกลุ่ม Baby Boomers หรือ Gen X ที่กลายพันธุ์เป็นคนกลุ่มใหม่ที่เราเรียกว่า Gen C ซึ่งคนกลุ่ม Gen C นี้จะมีอายุมากขึ้น มีเงินที่จะใช้ในการซื้อของมากขึ้น และจากเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำให้คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากในอดีต

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนกลุ่ม Gen C นั้น เรียกได้ว่าไม่แพ้พวก Gen Y หรือ Millennials เพียงแต่ด้วยอายุที่มากกว่าและความพร้อมของรายได้ที่มากกว่า อาจจะเป็นโจทย์ที่ยากลำบากทั้งสำหรับผู้บริหารองค์กรธุรกิจ นักการตลาด หรือแม้กระทั่งนักการเมือง ที่มุ่งจับลูกค้ากลุ่มนี้ และเชื่อว่าคนกลุ่ม Gen C นั้น จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ Mobile Commerce หรือการใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงข้อมูลและซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆ มีมากขึ้น

Resource: kapook.com, กรุงเทพธุรกิจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here