หน้าแรก ความสำเร็จ แนวคิดเรื่อง Leadership ของผู้นำในยุค 21 ของ CK Prahalad

แนวคิดเรื่อง Leadership ของผู้นำในยุค 21 ของ CK Prahalad

44
0

C.K. Prahalad About leadership

สำหรับแนวความคิดเรื่องของการเป็นผู้นำของกูรูด้านกลยุทธ์อย่าง C.K. Prahalad About leadership ผู้เขียนหนังสือที่ดังไปทั่วโลกอย่าง Competing for the future, The fortune at bottom of pyramid และ The new age of innovation เป็นต้น ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งสรุปออกมาอย่างสั้นๆ ได้ว่า

ผู้นำจะต้องคอยนำ และจะต้องจินตนาการภาพของอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อที่จะปรับองค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ พร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ ซึ่งปัจจุบัน เป็นเรื่องของการปฎิบัติงานให้บรรทุเป้าหมายในอนาคตที่ผู้นำได้วางเอาไว้นั่นเอง

ผู้นำจะต้องรวบรวมเอาเหล่าเสือ สิงห์ กระทิง แรดที่ล้วนมีความเก่งกาจในตัวเอง แต่ขาดความปรองดอง สามัคคีกัน ทำให้องค์กรสะดุด หรือก้าวหน้าไปได้อย่างช้าๆ เหมือนหมาเลี้ยงแกะที่จะมีกฎว่า หมามีหน้าที่แค่ตามฝูงแกะเท่านั้น จะทำได้ก็แค่เห่าไล่ต้อนแกะ แต่ห้ามกัด และห้ามนำฝูงแกะเด็ดขาด ง่ายๆ ก็คือหมามีหน้าที่ตาม ส่วนฝูงแกะจะไปทางไหน นั่นเป็นหน้าที่ของผู้นำที่จะต้องสามรถกระตุ้นคนเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง และต่างฝ่ายต่างแสดงความเก่งกาจของตนออกมาทำงานร่วมกันโดยปราศจากการต่อต้านจากทีม

ผู้นำจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำดีเพื่อตัวเอง และครอบครัว รวมถึงชมชน หรือคนในสังคมด้วย ไม่ใช่แค่กับตัวเอง แต่จะต้องคำนึงถึงการคืนให้กับสังคม ทำเพื่อโลก และสิ่งแวดล้อม โดยที่ไม่มีใครได้เปรียบ เสียเปรียบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของ CSR นั่นเอง

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here