หน้าแรก ความสำเร็จ กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 13 “กลชูพิษแสลง” กลยุทธ์หลักที่มหาอำนาจตะวันตกชอบใช้

กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 13 “กลชูพิษแสลง” กลยุทธ์หลักที่มหาอำนาจตะวันตกชอบใช้

63
1

samkok-27s

เมื่อกองทัพมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน การยุแยงให้เกิดความไม่ไว้ใจกันจึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่มหาอำนาจตะวันตกชอบใช้ ในสมัยล่าอาณานิคม ดังคำกลอนที่ว่า

กลยุทธ์  กลชูพิษแสลง
“กลหนึ่งว่าชูพิศม์แสลง ข้าศึกแรงเรืองฤทธิ์ คิดไฝ่ไภยเอาเรา เคยเขามากมาก
ภากย์ที่แคบที่คับ สลับรี้พลช้างม้า เคยคลาปล้นรุกราม ผลานฬ่อลวงบ้านเมือง
เนืองเนืองมาเพื่อนตน ให้ใส่กลปราไศรย ฝากของไปฝากรักษ์ ลักลอบให้เงินทอง
รังวันปองขุนใหญ่ หัวเมืองไพร่ข้าศึก ให้ตฤกจงลับแล้ง แข่งอุบายเลห์คิด
ไปมาสนิทเปนกล ให้เขาฉงนสนเท่ห์ เพราะเปนเล่ห์ภายใน บไว้ใจแก่กัน
ผันใจออกกินแหนง แยงให้ผิดด้วยกัน บเป็นเอกใจเดียว บเปนเกี่ยวเปนการ
เพราะพิศม์ผลานศัตรู กลศึกอันนี้ ชื่อว่าชูพิศม์แสลงฯ”

ในตำนานพระนเรศวรภาคแรก บุเรงนองยุให้พิษณุโลกที่เป็นเมืองลูกหลวงปกครองโดยพระมหาธรรมราชา แตกคอกับอโยธยาที่เป็นเมืองหลวง ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองโดยพระมหาจักรพรรดิ์ กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อเกิดการไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้น อุบายของบุเรงนองก็สัมฤทธิ์ผล

หากมองให้ลึกถึงกลยุทธ์ที่ว่าด้วยธุรกิจ นั่นหมายถึงการทำอย่างไรก็ได้ ให้เจ้านายกับลูกน้องคนเก่งของคู่แข่งเค้าระแวงซึ่งกันและกัน อาจเป็นการจ้างให้ใครเข้าไปติดต่อขอเสนอเงินเดือน หรือตำแหน่งงานที่สูงกว่า สร้างความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เกิดความภูมิใจในตัวเองกับลูกน้องคนเก่งของคู่แข่ง เมื่อต้นสังกัดรู้ว่ากำลังจะเสียลูกน้องมือดีไป ก็จะเกิดความหวาดระแวงจนเกิดความสั่นคลอนกับโครงสร้างของพนักงานภายใน การโยกย้าย จ่ายงานก็อาจเปลี่ยนไป ซึ่งอาจสร้างความเสียหายตามมา หากลูกน้องคนนั้นถือลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทอยู่

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here