หน้าแรก ความสำเร็จ กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 12 “กลผลาญศัตรู” ความหึกเหิมกล้าหาญ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่ง

กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 12 “กลผลาญศัตรู” ความหึกเหิมกล้าหาญ พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่ง

88
0

samkok-27s

การสร้างแรงผลักดันให้องค์กรรู้สึกอยากก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน ถือเป็นกลยุทธ์ในด้านของการเตรียมพร้อม แต่ต้องไม่ลืมว่า นอกจากความพร้อมทางด้านร่างกายแล้ว จิตใจก็ยังต้องพร้อมด้วยเสมอ ดังคำกลอนที่ว่า

กลยุทธ์  กลผลาญศัตรู
“กลหนึ่งชื่อว่าผลานศัตรู ข้าศึกดูองอาจ  บ่พลาดราษฎรกระทำ นำพลพยัคฆะปะเมือง
พลนองเนืองแสนเต้า แจกเล่าเข้าเชาเรา  เอาอาวุธจงมาก ลากปืนพิศม์พาดไว้
ขึ้นน่าไม้ธนู กรูปืนไฟจุกช่อง  สองจงแม่นอย่าคลา ชักสารพาบันทุก
อย่าอุกลุกคอยฟัง อย่าประนังตนเด็ด  เล็ดเล็งดูที่หมั้น กันที่พลจงคง
คนหนึ่งจงอย่าฉุก ปลุกใจคนให้หื่น  ฆ้องกลองพรรณแตรสังข์ ประนังโรมรันรุม
เอาจุมพลดาศึก พิฦกคะเปนนาย  ครั้นถูกกระจายพ่ายพัง พลเสริดสั่งฤาอยู่
บ่เปนหมู่เปนการ โดยสารโสลกดั่งนี้ ชื่อว่า ผลานศัตรูฯ”

กลยุทธ์นี้หมายถึงการปลุกระดมกองทัพให้มีใจหึกเหิมกล้าหาญ พร้อมฟาดฟันกับศัตรูได้ตลอดเวลา ด้วยการมีแม่ทัพอย่าง “ทหารเสือ” กล้าบุก กล้าตะลุยนำทัพไปทุกที่ จึงจะชนะศึกได้ ทัพแกะที่มีราชสีห์นำ อาจชนะทัพราชสีห์ที่แกะนำได้ฉันใด แม้จะมีกองทัพที่อ่อนแอ แต่ถ้ามีแม่ทัพที่เข้มแข็งก็อาจเอาชนะศึกได้ฉันนั้น เพราะเมื่อใดที่ล้มแม่ทัพได้ กองทัพย่อมเสียขวัญและกำลังใจ ทำให้กองทัพเข้มแข็งนั้นอ่อนแอลงได้อย่างชัดเจน

หากจะทำการตลาดด้วยกลพลาญศัตรู จะต้องรู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของบริษัทใหญ่ การทำงานมีระบบ เป็นขั้นเป็นตอน อาจทำให้การตัดสินใจนั้นล่าช้าลงได้ แถมยังขาดความยืดหยุ่น และอะไรคือจุดอ่อนของแบรนด์ที่เป็นผู้นำในท้องตลาด หากจะลดราคา ก็จะทำให้เม็ดเงินของแบรนด์ผู้นำหายไปจำนวนเท่าไหร่ นี่คือสาเหตุที่ทำให้การปรับราคาสินค้าลดนั้นล่าช้า ต่างจากการขึ้นราคาสินค้า ที่ทำได้เร็วกว่าเสมอ

การโจมตีคู่แข่งของธุรกิจใหญ่ด้วยการทำให้คู่แข่งยึดติดกับอดีตมากเท่าไหร่ ยิ่งเหมือนการผลักให้องค์กรธุรกิจของเราก้าวหน้ามากเท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลนั้นรวดเร็วกว่าการต้องร่วมกันตัดสินใจหลายขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารงานในยามวิกฤติร่วมด้วย ธุรกิจใดก้าวไปพร้อมเทคโลยี คิดและลงมือทำอย่างรวดเร็ว ธุรกิจนั้นย่อมได้ครองใจลูกค้าก่อนเสมอ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here