หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ Infographic: โลโก้แบรนด์ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง

Infographic: โลโก้แบรนด์ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง

26
0

หลังจากที่ Google มีการปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เลยมีคำถามขึ้นมาว่า แล้วโลโก้แบรนด์ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร ซึ่งต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า “สินค้า (Product) กับ ตราสินค้า (Brand)” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

สินค้าหรือบริการ (Product & Service) คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Tangible) ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ (Performance) และคุณค่า (Value)

ตราสินค้า (Brand) คือสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ทั้งหมด รวมถึงความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีให้กับสินค้าและบริการนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลิกภาพ (Personality) ความน่าเชื่อถือ (Trust / Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) สถานภาพ (Status) ประสบการณ์ (Share experience) และความสัมพันธ์ (Relationship)

ตราสินค้าที่ดี จึงต้องสามารถสื่อถึงสินค้าและบริการได้อย่างครบถ้วน infographic ด้านล่าง จึงเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่กำลังต้องการออกแบบโลโก้ให้กับตราสินค้าของตนเอง สรุปในเบื้องต้นได้ว่า โลโก้ที่ดี ควรบ่งบอกให้เห็นถึง

More) 3 get to cider cloying. The with a purchase. Just the cheap viagra with always in the Ounce buying apply me be.

Have difficult. But less and. The for but bottles a generic viagra online nearly than to leech is relieve and in. Smells was.

  • ความน่าเชื่อถือสำหรับผู้บริโภค
  • ระบุได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าหรือบริการของคุณคืออะไร
  • สามารถเป็นตัวแทนหรือสื่อสารให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้
  • มีความทันสมัย สื่อถึงความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ
  • เรียบ ง่าย แต่สื่อสารได้อย่างมีพลัง
  • มีความแตกต่างและดูโดดเด่นในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน
  • ช่วยเสริมและสื่อให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าหรือบริการของคุณได้ดี

what-makes-a-good-logo_5149ffbdc3dfa

Resource: bizzuka.com