หน้าแรก ความสำเร็จ กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 11 “กลอินทร์พิมาน” เพื่อสร้างแรงผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา

กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 11 “กลอินทร์พิมาน” เพื่อสร้างแรงผลักดันให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา

110
1

samkok-27s

ในคราวที่แล้ว เราพูดกันถึงกลศึกที่เน้นให้ถึงการเตรียมพร้อมของกองทัพ เหมือนกับที่ทุกองค์กรต้องมีความสามัคคีเป็นพื้นฐาน แต่ในคราวนี้เราจะพูดกันถึง กลอินทร์พิมาน ที่รอการปลุกระดม ดังคำกลอนที่ว่า

กลยุทธ์  กลอินทร์พิมาน

“กลหนึ่งชื่อว่าอินทพิมาน  ให้อาจารยผู้รู้
เทพยาคูฝังนพบาท  แต่งสีหนารทข่มนาม
ตามโบราณผู้แม่น  อันชาญแกวนเเหนประโยชน์
บรรเทาโทษโดยศาสตร์  ยุรยาตรโดยอรรถ
ให้ประหยัดซึ่งโทษ  อย่าขึ้งโกรธอหังการ์
มนตราคมสิทธิ์ศักดิ์  พำนักในโบราณ
บูรพาจารย์พิไชย  โอบเอาใจพลหมู่
ให้ดูสกุณนิมิต  พิศโดยญาณประเทศ
ภิเษกราชภักดี  ศรีสุริยศักดิ์มหิมา
แก่ผู้อาสานรนารถ  เทพาสาธุการ
โดยดำนานดั่งนี้  ชื่อว่าอินทพิมาน”

กลยุทธ์นี้เน้นให้เราหมั่นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกองทัพ ซึ่งในอดีตเรามีการใช้จิตวิทยาในการปลุกระดมให้กองทัพเกิดความรู้สึกหึกเหิม เช่น พิธีตัดไม้ข่มนาม คือทำพิธีตัดต้นไม้ที่มีนามพ้องกับศัตรู ดังเช่นตอนรัชกาลที่ 6 ที่ทำการฟันต้น “ฝรั่ง” ก่อนจะส่งทหารไปร่วมรบในยุโรปนั่นเอง

หากจะนำมาใช้ในทางธุรกิจ เราควรเลือกสถานที่การทำงาน จัดตำแหน่งและสร้างบรรยากาศการทำงานให้รู้สึกไหลลื่น ไม่สะดุดตา หรือมีเรื่องให้ต้องกวนใจในขณะทำงาน เพื่อสร้างความสุขสดชื่นให้กับคนทำงาน มีการจัดเลี้ยงสัมมนา แถลงผลประกอบการ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในองค์กร รู้สึกมีแรงผลักดันไปในทางที่ดีขึ้น

 

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here