หน้าแรก ความสำเร็จ กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 9 “กลล่อช้างป่า” เพื่อให้เกิดทางเลือกและปิดการขายในที่สุด

กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 9 “กลล่อช้างป่า” เพื่อให้เกิดทางเลือกและปิดการขายในที่สุด

59
0

 samkok-27s

กลศึกที่จะเอาชนะข้าศึกได้นั้นมีหลายวิธี นอกจากการยอมโอนอ่อนยอมทำตามจนข้าศึกชะล่าใจ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดชัยชนะได้ดีในภาวะที่ข้าศึกมีกองทัพที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งหากมีการหลอกล่อด้วยวิธีต่างๆ ร่วมด้วยแล้ว ก็จะเอาชนะข้าศึกได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังคำกลอนที่ว่า

กลยุทธ์  กลล่อช้างป่า

“กลศึกอันหนึ่งชื่อว่าล่อช้างป่า  ผี้ศึกมาคะคึก
ศึกครั้นหนีครั้นไล่  บ่ค่อยไต่ค่อยตาม
ลามปามแล่นไล่มา  ให้แทงหาขุมขวาก
พากที่เหวที่ตม  แต่งให้ล้มหลุมขุม
ซุ่มซ่อนตนสองปราด  แต่งให้ลาดเบื้องหน้า
คอยอยู่ท่าที่ดี  ถ้าไพรีเห็นได้
ศึกเห็นใคร่ใจคด  ค่อยถอยถดฝ่ายเรา
ฝ่ายเขาขามบ่ไล่  ฝ่ายเราไปล่รี้พล
ไว้เป็นกลหลายฐาน  ปันการตามน่าหลัง
ระวังยอหลายแห่ง  สบที่แต่งเนืองเนือง
พลเขาเปลืองด้วยกล  ยุบลล่อช้างเถื่อน
แล้วแต่งเตือนหน้าหลัง  ทั้งไปน่าก็บ่ได้
ถอยหลังไปก็บ่รอด  ทอดตนตายกลางช่อง
คลองยุบลดังนี้  ชื่อว่าล่อช้างป่า”

กลยุทธ์นี้ว่าด้วยการหลอกล่อให้ข้าศึกหลงกล แล้วตกหลุมพรางล่อหลอกเอาไว้ ตัดทางหนีทีไล่ ตัดทางถอยแบบล้อมหน้าล้อมหลัง จนสุดท้ายข้าศึกก็ถูกทำลายอย่างย่อยยับปราชัยไป แต่การหลอกล่อจะใช้อะไร ก็ขึ้นอยู่กับว่าแม่ทัพของศัตรูเป็นคนอย่างไร หากเป็นคนโลภ เราก็อาจจะก็ทิ้งของมีค่าเพื่อล่อให้ข้าศึกตามมาติดกับดัก แต่ถ้าแม่ทัพเป็นคนมีปัญญา อาจจะต้องลวงล่อกันด้วยกลยุทธ์ต่างๆ

หากมองในแง่ทางการตลาด การวางสินค้าโชว์หน้าร้าน ถือเป็นลูกล่อให้ลูกค้าเข้ามาในร้าน แต่เมื่อเข้ามาแล้ว อาจจะไม่สามารถสู้ราคาสินค้าตัวที่โชว์อยู่ได้ จึงหันไปซื้อสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน แต่มีราคาถูกกว่า ซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถออกจากร้านไปได้อย่างมือเปล่า ถือเป็นการหลอกล่อให้ลูกค้าเข้าร้านด้วยความต้องการของลูกค้าเอง และนำเสนอทางเลือกอื่นๆ ให้ลูกค้าที่มีความต้องการอยู่แล้วนั้นได้เลือกในสิ่งที่ตนพอใจ โดยมีตัวสินค้าที่ลูกค้าต้องการมากเป็นพิเศษเป็นตัวล่อและชักชวนเข้ามาในร้านนั่นเอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here